דברים לאות המופת החברתי – כנס ישראל לחברה מכללת ספיר שדרות תשע"ד
הגדל

דברים לאות המופת החברתי – כנס ישראל לחברה מכללת  ספיר שדרות תשע"ד

בספר דברי הימים מתוארת פעולות ההתנדבות של ישראל: " וישמחו העם על התנדבם כי בלב שלם התנדבו לה’ ..וגם דוד המלך שמח שמחה גדולה...." ובהמשך נאמר: " אני ביושר לבבי התנדבתי ראיתי עם לבבי להתנדב לך "  שההתנדבות והנתינה והשלמות והשמחה הם שני חלקים של אותו מטבע.

לעשיית הטוב יש דרגות. הדרגה הראשונה היא לא להזיק, הדרגה המצויה מעליה היא לא רק שלא להזיק כי אם לעשות טוב ואילו הדרגה השלישית לא להזיק לעשות טוב ולהוציא את הטוב הגנוז באחרים לזכות את הרבים.

אתם חתני וכלות הפרס הגעתם למעלה השלישית במעשיכם ובמידותיכם.

אומר על כך הרב קוק: " הרצון להיות טוב לכל מבלי להתחשב בכל תנאי לא משנה מה נדרש ולא משנה כלפי מי  זהו שורש הטוב הטמון בכל נשמה..."

ויגאל אלון אומר:" כעומק השקעתו של האדם במעשה כך ערך המעשה בעיניו"

ואתם השקעתם ובניתם תרמתם ופיתחתם לביצורה וכינונה של החברה בישראל.

מדינת ישראל צעדה כברת דרך משמעותית ב65 שנותיה ועדיין נכונו לה אתגרים כבירים ובראש ובראשונה מיגור העוני וצמצום הפערים החברתיים.

860000 ילדים עניים אחד מכל חמישה ישראלים מתחת לקו העוני , מאות אלפים בחוסר בטחון תזונתי ו5 אנשים שהציתו את עצמם למוות  בשל מצבם הכלכלי  אלמונים ללא שם  שנדחקו לעמודי החדשות הפנימיים.

בספר ויקרא נאמר " כי ימוך אחיך ומטה ידו והחזקת בו וחי עימך" מוטלת עלינו החובה להחזיק את אחינו העניים לתמוך בהם ולהושיט יד של חסד.

נאמר: "לא יחדל אביון מן הארץ "אולם מאידך נאמר: "אפס כי לא יהיה בך אביון" , עלינו מוטלת המשימה למגר את העוני ולהילחם בעוני זהו האתגר מן המעלה הראשונה של דורינו בסור מרע  וההירתמות  להתנדבות ולחסד הוא ה"עשה טוב" של דורינו.

דוד בן גוריון מדבר על החובה המיוחדת של דורינו: .."אילו נדרשתי למצות את כל מהותה של ההיסטוריה היהודית במילים אחדות הייתי אומר 3 מילים "איכות מול כמות"  תמיד בכל הדורות מימי יהושוע בן נון ועד מלחמות צה"ל עמדנו מעטים מול רבים, גם אם נצליח ואני מאמין כי נצליח להעלות עוד מליוני יהודים, נהיה מעטים מול רבים ורק אם נהיה נאמנים לייעוד ההיסטוריה היהודית ונאמנים לחזונה, נעמוד בסגולותיו המוסריות והאינטלקטואליות.
אין העם היהודי הקטן והמופלא הזה, נופל מהגדולות שבאומות וחינוכו צריך לטפח ולהגביר סגולות אלו עד שיא יכולתן.
רק בכוחן נעמוד בעולם של תחרות שנאה ועושק ובכוחן לא יבצר מאיתנו להראות דרך חדשה לעולם, דרך של שלום וצדק וחירות ואחווה אנושית.
לא ע"י הטפה והסברה אלא ע"י היותינו מופת בחיינו, במשטרינו, בהליכותינו. כי שומה על מדינת ישראל להיות מדינה למופת"

ואם נמלא את שליחותינו אם נמלא את ייעודינו ברוח של ערבות הדדית וצדק חברתי מחד והתנדבות ותיקון עולם מאידך או אז יתקיימו בנו דברי הנביא מיכה דברי הנביא ישעיהו:


 "והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' מראש ההרים ונישא הוא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה הר בית ה' בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו וילמדנו מארחותיו כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים..... וכיתתו חרבותם לאיתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו כי פי ה' צבאות דיבר"

 

ברוכים תהיו אוהבי החסד אחי המתנדבים

 

 

יורם סגי זקס עו"ד

יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות

 

עבור לתוכן העמוד