הזמנה לאספה הכללית של המועצה הלאומית להתנדבות בישראל
הגדל

 

    לכבוד                                                                                        14  בנובמבר 2013

    יו"ר ומנהלי התנדבות בישראל                                                י"א  בכסלו תשע"ד                                  

                                    

הזמנה

 

לאספה הכללית של המועצה הלאומית להתנדבות בישראל(ע.ר)

 

ביום חמישי  30/01/2014 כ"ט בשבט תשע"ד  בין השעות 14:30 -17:00 ,

 באולם הישיבות של מד"א  רח' יגאל אלון 60 תל אביב.

 

 

סדר יום

 

14:30 -  15:00   התכנסות ורישום

15:00 – 15:10   דברי פתיחה ובחירת יו"ר האסיפה    

                          

15:10 - 15:20    הצגת פעילות המועצה בשנת 2013 וקווים מנחים לתוכנית עבודה 2014 -

                           יו"ר המועצה , עו"ד יורם סגי זקס

15:20 – 15:35   הצעה לשינוי תקנון המועצה בנושאים הבאים:                          

       

v   הרחבת מס' חברי ועד מנהל המועצה הלאומית להתנדבות.

v   הסרת הגבלה לכהונה של חברי ועד המנהל .

                                                                       

15:35 – 16:00   בחירת וועד מנהל , היו"ר ונשיא המועצה

16:00                 דיון, סיכום והחלטות

17:00                         סיום משוער  

 

 

נא אשרו השתתפותכם בטלפון המועצה – 035608888

 

בכבוד רב ובברכה

עו"ד יורם סגי זקס

יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

                       

עבור לתוכן העמוד