תנאים להשתתפות בהצבעה באסיפה הכללית .
הגדל

  תנאים  לזכות הצבעה באסיפה הכללית

להלן התנאים להשתתפות בהצבעה באסיפה הכללית הבוחרת את חברי הוועד המנהל ויו"ר המועצה:


1.  זכות השתתפות ונוכחות- כל ארגון או אדם  בעלי זיקה להתנדבות ,רשאים להשתתף כמשקיפים  בדיוני האסיפה הכללית של המועצה.
2. זכות הצבעה תינתן באופן אוטומטי לכל מי ששימש כחבר וועד המנהל  בוועד המנהל היוצא של המועצה הלאומית להתנדבות
3. זכות הצבעה תינתן גם למי שאושר ע"י  אחת מוועדת המשנה של המועצה כמועמד לוועד המנהל הבא.

רשאי/ת לבחור ואינו/ה רשאי/ת להיבחר חבר/ה הוועד המנהל שנעדר/ה מישיבות הוועד, שלושה חודשים רצופים,

או שנעדר/ה משלוש ישיבות רצופות .

עם זאת, החבר/ה יכול/ה  להיבחר  אם נעדר/ה בשל מחלה , בשל שירות בצה"ל או ברשות הוועד המנהל שניתן מראש ובכתב. 
 
 
בכבוד רב ובברכה,

יורם סגי זקס  עו"ד
יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל
0506450943
035608888

עבור לתוכן העמוד