שר הפנים, מיליון ש״ח לקידום אחריות חברתית ברשויות המקומיות
הגדל

הנדון: פרס שר הפנים לקידום אחריות חברתית ברשויות המקומיות

בהתאם למדיניות שקבעתי המכוונת לחיזוק החוסן החברתי,

 הנחיתי את הגורמים המקצועיים במשרדי לעודד את הרשויות המקומיות

לקדם אחריות חברתית.


במסגרת זו, אישרתי לאחרונה הקצאה של מיליון ש״ח מתקציב המשרד שיינתן כפרס כספי לרשויות מקומיות שיישמו בתחומן תפיסה של אחריות חברתית.


כפי שהובא לידיעתכם, תחומי הפעילות שנבחרו בקפידה רבה נועדו לכוון גם שיח חדש בשלטון המקומי שבבסיסו קידום רעיונות חברתיים. הניסיון המצטבר בארץ ובעולם מלמד כי פעילות זו שבמרכזה סיוע לחלשים תביא גם לחיזוק החוסן החברתי ברמה המקומית והארצית.


בהמשך למכתבו של המנכי׳ל בנושא מיום 16.3.2014, מצ״ב חוברת הדרכה הכוללת כללים להגשת מועמדות לפרס שר הפנים לאחריות חברתית ברשויות המקומיות לשנת 2014. 

לפרטים נוספים

 

עבור לתוכן העמוד