ברכה לחג הפורים תשע"ה
הגדל

ברכה לחג הפורים תשע"ה

"ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק  ואפר" . קרע מרדכי את בגדיו לבש שק ואפר והתחיל להתפלש בתפילה לפני בורא עולם אמר איני זז מן השק עד שיעשה הקב"ה ניסים כמו שעשה לאבותי"

"יזעק זעקה גדולה ומרה" היה מרדכי זועק ומתפלל.... ועכשיו הלא תשמע לקול צעקה של אומה קדושה זו שנמכרה וצועקת מתוך כאבה?!לא על מחצית מן העם בלבד נגזרה הגזירה ולא על שליש ולא על רבע, אלא על כל האומה להשמיד להרוג ולאבד את כולם. אנא אל תעמוד מנגד....(ילקוט שמעוני אסתר תתרנו).

לעיתים דומה כי לא אלפי שנים חלפו מאז אותו מאורע שבו ביקש המן הרשע  להשמיד את כל היהודים , אלא שההיסטוריה לובשת ופושטת צורה ובכל דור וגם בדורינו אנו,  יש מי שמבקש את נפשנו בשל יהדותנו ,או היום לאחר הקמת מדינת ישראל, בשל ישראליותנו, האנטישמיות הישנה  השנאה ליהודים פשטה צורה ולבשה צורה חדשה בחוגים מסוימים לצערנו של שנאה לישראל.

מה התשובה שלנו לשנאה הזו ומה הקשר שלה  דווקא להתנדבות ולחסד?

התשובה שלנו לתופעה זו לשנאה הזו ולרצון הרע הזה לפגוע בנו , צריכה להיעשות בשני מישורים, האחד מול מבקשי נפשינו . מולם , עלינו לעמוד איתן ללא מורא  וללא חשש מפני איש   " לא תגורו מפני איש " נאמר לדיין השופט ואף כאומה אל לנו להתעייף למצמץ  או להישבר, אלא  לפעול ולהיות נחושים ואיתנים בכל עת עד שיגיע השלום המיוחל , כדברי הכהן הגדול אשר היה קורא לישראל בטרם צאתם לקרב:"שמע ישראל, אתם קרבים היום  למלחמה על אויבכם לא תראו ולא תחפזו ולא תערצו מפניהם כי ה’ אלהיכם הולך עמכם להילחם לכם עם אויבכם להושיע אתכם".

הרובד השני והוא חשוב מאין כמותו .להרבות טוב . להוסיף חסד ושמחה . כי המלחמה ברוע ובשרירות אינה עוברת רק בהתמודדות מולו ישירות אלא גם בעשיית טוב , להרבות בהתנדבות  להוסיף נתינה ,לשפר ולתקן את חלקת האלוהים בה אנו חיים ובתוך כך את העולם  כולו ,להתרומם ולהתנשא עימו. זהו החלק הייעודי הערכי של ישראל . זה התפקיד השליחותי של דורנו  ובו יש מקום לאופטימיות ושמחה על מה שעשינו ומה שעוד נשיג ונעשה . ההתנדבות בישראל עלתה בתוך 5 שנים  מ15.5% ל27%, מחצית מבני הנוער נוטלים חלק בפעילות התנדבותית בישראל כיום והגרף הולך ועולה הולך ומשתרג מעלה מעלה. שמנו לנו למטרה בתוך עשור להגיע למצב בו מחצית מאזרחי המדינה מתנדבים!!

כשם שאומר הרב קוק : "הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדק ,אינם קובלים על הבערות אלא מוסיפים חכמה, אינם קובלים על הכפירה אלא מוסיפים אמונה " הדרך להתמודד עם הרע היא להרבות את הטוב, לא לקטר, לא לצקצק, לא  רק להפנות אצבע מאשימה , פשוט לעשות ,לפעול לשפר ולתקן בכל מישורי חיינו.

 במגילת אסתר ישנו רגע מיוחד , כאשר מבקשת אסתר ממרדכי :"לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי..."

המקום של  ההתכנסות,האחדות אינו צריך להיות רק בעת צרה וצוקה, אם כי ברור כי הוא מתעצם ומתחדד בעת כזו, האחדות בינינו ובתוכנו נכונה גם בעיתות שגרה.

האחדות הזו מושגת באמצעות הנתינה וההתנדבות, הנתינה וההתנדבות הם שמקשרים בין הלבבות הם שמקשרים בין אדם לחברו, יודע העני והדל כי חברו רעהו מסתכל בו וכואב את מצבו מושיט לו יד של חסד ומתוך כך גוברת האהבה והאחווה בין חלקי העם השונים ומתוך כך עולה ומשתרגת האחדות בעם עולה וצומחת מתוך ההתנדבות והחסד מתוך משלוח המנות בין אדם לחברו ומתוך המתנות הניתנות לאביונים והטוב הולך ומתברר הולך ומתנוצץ והשמחה למרות  כל הקשיים  ואולי דווקא בעטים חזקה ומתפרצת, שמחת ההתנדבות שמחת הנתינה בין אדם לחברו ומתוך כך גם בין אדם למקום. שמחת חג הפורים! חג פורים שמח

ברוכים תהיו

יורם סגי זקס

יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות

עבור לתוכן העמוד