דברים ליום השואה תשע"ה
הגדל

דברים ליום השואה תשע"ה

שבעים שנים חלפו מגמר מלה"ע השניה המלחמה שנהרגו בה 55 מליוני בני אדם בתוכם שישה מליונים מבני עמנו ולמעלה ממליון ילדים.

המלחמה שהטילה את זוועותיה ואסונה על בני העמים כולם, אך יותר מכל עם אחר בתבל, חקקה מוראותיה על בני העם היהודי, צילקה אותנו בכאב עז ובזיכרון עולם אשר לא ימחה מליבנו.

עם הקמת מדינת ישראל עלו אליה כחצי מליון ניצולי שואה , אודים מוצלים מאש, אחד מעיר ושניים ממשפחה והקימו בה את ביתם , הם בנו שדות נטעו כרמים והפריחו את שממת ארץ ישראל המתפתחת , הם תרמו לשגשוגה ולבינינה של מדינת ישראל והיוו הכח המניע בכינונה.

הכאב והסבל שהיו מנת חלקם היוו את ההצדקה  המוסרית לקיומה של מדינת ישראל בעיני העולם כולו והחלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947 נתנה לדבר תוקף.

כ150,000 ניצולים נותרו חיים עימנו כיום. כל אחד מהם מספר את סיפורו האישי ויותר מכך כל אחד מהווה בזעיר אנפין את סיפור הקמתה של מדינת ישראל , סיפור של אדם ועם שקם  בנס מעפר, מאוד מוצל של משרפות אושוויץ, של שריד הפליטה מסקסנהאוזן וטרבלינקה , של זכר ממיידנק שייחל, שאף ופילל, לצאת מהתופת בחיים, לשרוד את גיא ההריגה ולעלות למקום אחד ויחיד, לארץ ישראל.

יש לנו חובה מוסרית אדירה לשרידי השואה שבתוכנו, רבים מהם חיים בעוני ובבדידות . יש לנו חובה משולשת: למצות את זכויותיהם ולתת להם לחיות את שארית חייהם בכבוד בישראל, להפיג את הבדידות ולשמר את הזיכרון עד עולם.

יזמנו במועצה הלאומית להתנדבות עם אחרים בעבר את תוכנית "בזכותם" , אשר המשכה היה תוכנית "לעד", שתי התוכניות נגעו יחדיו ב60,000 ניצולים , הקרן לרווחת ניצולי שואה מסייעת לעשרות אלפי שרידי שואה (מייסדה זאב פקטור המנוח  ז"ל זוכה אות הנשיא למתנדב על פועלו הלך לעולמו השנה) , ואף ממשלת ישראל נקטה צעדים ממשים להגדיל הסיוע לניצולים. מוטל עלינו בדורנו לפעול בשלשת המישורים חיים בכבוד, הפגת הבדידות ושימור הזכרון זהו חוב מוסרי וערכי שעלינו לפרוע כי "ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה" וכדברי חגי הנביא: "ועשו כי אני עמכם ורוחי עומדת בתוככם אל תיראו" .

שימור זכרון השואה מחויב בפעולה טובה ואצילית למען הניצולים. אין לנו מעשה חשוב יותר  כעם וכחברה. זה הזמן לעשות ולפעול כי לא תהיה לנו הזדמנות נוספת  בכל יום הולכים לעולמם כ 40 ניצולים והזמן הולך ואוזל. על כולנו לפעול ממשלה וארגונים ויפה שעה אחת קודם.

 

ברוכים תהיו,

יורם סגי זקס

יו"ר המעצה הלאומית להתנדבות בישראל

 

עבור לתוכן העמוד