אסיפה כללית
הגדל

 

                                                                                                                                  

                                   אסיפה כללית   

 

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

מודיעה על קיום

 

אסיפה כללית

 

שתתקיים ב- 23 ביולי 2015 בשעה 15:00 במשרדי המועצה הלאומית להתנדבות משה דיין 52 ת"א

 

 

                    על סדר היום:

                                                      התכנסות וקבלת פנים

                                                      בחירת יו"ר לישיבת האסיפה.

                                                      דו"ח פעילות המועצה ואישורה

                                                      דיון ואישור דו"ח ועדת ביקורת

                                                      דיון ואישור דוחות כספיים 2014   

                                                      אישור חברי ועד המנהל החדשים

                                                      אישור רו"ח ואישור ועדת ביקורת

                                   

 

                                                      המועצה מייחסת חשיבות רבה לנוכחות חבריה  

 

 

 

 

                                                                      בכבוד רב ובברכה,

 

                                                                      עו"ד  יורם סגי זקס  

                                                         יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות

עבור לתוכן העמוד