"אות מופת" בכנס שדרות לחברה

"אות מופת" בכנס שדרות לחברה

לשנת התשע"ה 2015

 

 

"המועצה הלאומית להתנדבות בישראל" מעניקה בתיאום עם "כנס שדרות לחברה ולידידות" "אות מופת" על פעילות חברתית, שנועד לעודד פעילות חברתית במדינת ישראל, לחזק את המרקם החברתי, לתרום ללכידות חברתית ולשפר את איכות החיים של הקהילה והיחידים בתוכה.

האות יוענק לבודדים ו/או לקבוצות, שהצטיינו בתחום בו הם פועלים ופעילותם תרמה תרומה ייחודית בעלת ערך לחברה. השנה יוענק האות ע"י נשיא המדינה, רובי ריבלין.

ועדה מיוחדת מטעם "המועצה הלאומית להתנדבות בישראל" ו"כנס שדרות לחברה ולידידות", תבחר את הזוכים. כל אזרח או ישות משפטית רשאים להציע את מועמדותם ו/או מועמד אחר לאות.

לשם קבלת שאלוני המלצה יש לפנות אל: "המועצה הלאומית להתנדבות בישראל"

ת.ד. 62275 מיקוד  61621 - לכרמלה 054-7458170 - פקס: 03-5606670

 

www.Ivolunteer.org.il    *    ivolunteer@ivolunteer.org.il

 

המועד האחרון להגשת מועמדות הוא 13.9.2015.

עבור לתוכן העמוד