דברים לט' באב תשע"ה
הגדל

                  דברים לט' באב תשע"ה

"כה אמר ה' אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי "(ירמיהו ל"ג כ"ה)

בינין הארץ והחברה בישראל קשור בטבורו למעשינו , הרעות והאחווה בין אדם לחברו, בין איש לאחיו , מעשינו הטובים הולכים ומתגברים הולכים ומתפשטים כאדוות במים רבים  החל מהמעגל האישי  אל המעגל המשפחתי  ממנו אל המעגל הקהילתי ובסופה של הדרך, אל המעגל של כלל ישראל ומישראל לעולם כולו.

ט' באב הוא יום בו אירעו לאבותינו  חמישה דברים נחרב בית המקדש הראשון ונחרב בית  המקדש השני, נחרשה העיר ירושלים, נלכדה ביתר ונגזר על דור המדבר שלא יכנס לישראל. אסונות מאוחרים יותר אירעו לישראל ביום הזה , כך למשל גירוש יהודי ספרד, הקהילה הפורחת ביותר אולי של ישראל בתפוצות, גורשה מספרד בעצם היום הזה.

עם הקמתה של מדינת ישראל, אשר אורה הולך ומתגבר הולך ומתעצם, עלינו לשנות את החשיבה הגלותית שאפיינה את עמנו שנים כה רבות. אין הדבר אומר כי לקחי גלותינו אינם צרורים  עימנו בשקינו, אינם עימנו  כל העת בתרמילנו, אלא שאת החורבן צריך להפוך לבינין, את השבר לתנופה ואת הצער על האבדן , לתעל לעשייה לשגשוג ערכי ולבינין אידאי של החברה הישראלית בחסד ובהתנדבות בבחינת :" הפכת מספדי למחול פיתחת שקי ותאזרני שמחה".

כל ימי הגלות החשוכים על מוראותיה וסיבלה לא באו לעולם אלא כדי  שמתוך הצער והכאב, מתוך החורבן והאובדן נקום ונתרומם ונבנה פה חברה חדשה , חברה צודקת המבוססת על ערבות הדדית אהבה ואחווה , על נתינה והתנדבות על חסד וצדק ועל  תיקון עולם.

"כי כה אמר ה' כאשר הבאתי אל העם הזה את כל הרעה הגדולה הזאת כן אנכי מביא עליהם את כל הטובה אשר אנכי דובר עליהם"(ירמיהו ל"ב מ"ב)

מה הדבר הזה דורש מאיתנו כפרטים ומאיתנו כחברה? מה מצופה מאיתנו בדור הזה?

מדינת ישראל מצויה במעלה הדרך במעלה ההר, אנו הולכים ובונים את עתידנו בארץ הזו ושוזרים אותו בחוטים של ערבות הדדית ואמונה  בין אדם לחברו ובין אדם למקום.

יש הרבה מה לתקן והרבה מה לעשות בחברה בחינוך בבריאות בתאונות הדרכים ובבטחון בבית ומחוצה לו  ובכל זאת מצבנו כחברה וכעם לא היה מעולם טוב יותר עם ישראל יושב על אדמתו מקובץ מכל קצוות תבל לבטח, בונה את עתידו צעד אחר צעד, עולה מעלה מעלה.

הזכרון של חורבן הבית לא צריך ליאש ולא לרפות ידיים, הוא צריך לעודד אותנו לבנות לנטוע לחזק ולהוסיף טוב, לא בכי  ונהי דרושים לנו  בעת הזאת, אלא שמתוך הצער על האבדן יש לתעל את כוחות הנפש ברובד האישי והכללי לבינין המסד הערכי אידאי של ישראל בינין החסד והצדק הטוב וההתנדבות.

אם נעשה את הדבר הגדול הזה בדורנו אנו ,אם נצליח לנתב ולרומם את כל מה שעברנו לבינין ועשיית טוב או אז יתקיימו בנו דברי הנביא ירמיהו:"הנה ימים באים נאום ה' והקימותייאת הדבר הטוב אשר דיברתי אל בית ישראל ועל בית יהודה:בימים ההם ובעת ההיא אצמיח לדוד צמח צדקה ועשה משפט וצדקה בארץ: בימים ההם תושע יהודה וירושלים תשכון לבטח"...

ברוכים תהיו אוהבי החסד אחי המתנדבים

 

 יורם סגי זקס עו"ד

יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

עבור לתוכן העמוד