אות הנשיא 2016

6/05/2016
אות הנשיא 2016 (הגדל)

השבוע כונן נשיא המדינה מר ראובן רבלין את הוועדה בראשות חיים  ג'ומס לבחירת אות הנשיא אשר יעמוד השנה בסימן גשרים וחיבורים בבית הנשיא.

נשיא המדינה ציין את חשיבות המפעל וחשיבות ההתנדבות לחברה הישראלית לבניינה וכינונה והודה לחברי הוועדה.

יו"ר המועצה עוד יורם סגי זקס ציין בדבריו כי  פרשת קדושים אותה נקרא השבוע מדברת על ״לא תשנא את אחיך בלבבך לא תיקום ולא תיטור ואהבת לרעך כמוך אני ה ״ שזה מה שנדרש מחברי הוועדה להאיר את מי שמוסיפים גשרים וחיבורים בישראל ומרחיקים השנאה.

180 מועמדים הוגשו מתוכם יבחרו 12 ארגונים ויחידים

בכג סיוון ב29.6.16 יתקיים האירוע בבית הנשיא.

 

עבור לתוכן העמוד