קול קורא להצטרפות חברים חדשים למועצה הלאומית להתנדבות בישראל

10/08/2016
קול קורא להצטרפות חברים חדשים למועצה הלאומית להתנדבות בישראל (הגדל)

 

קול קורא להצטרפות חברים חדשים

למועצה הלאומית להתנדבות בישראל

 

 

קהל היעד:

 

א.       ארגונים המפעילים מתנדבים באורח קבוע ורציף, המזדהים עם מטרות המועצה ועם אמנת ההתנדבות שלה, והרשומים על  פי החוק כארגונים (עמותות, תאגידים, חברות וכו') לפחות שנתיים.

 

ב.       יחידים המעורבים בפעילות התנדבותית והמזדהים עם מטרות המועצה ועם אמנת ההתנדבות שלה.

 

 

נהלים לקבלת ארגונים ויחידים כחברים במועצה:

 

א.       ארגונים המפעילים מתנדבים המעוניינים להתקבל כחברים במועצה ימלאו שאלון שיאושר ע"י הוועד המנהל. לכל ארגון החבר במועצה יינתן  קול אחד בהצבעה.

ב.       יחידים המעוניינים להתקבל כחברים במועצה ימלאו שאלון שיאושר ע"י הוועד המנהל.

ג.        ועדת החברות תמליץ בפני הוועד המנהל על קבלת חברים חדשים או דחיית בקשתם, אך ההכרעה בנושא היא בידי הוועד המנהל.

ד.       תשלום דמי חבר בסך 150 ש"ח לארגונים או ליחידים.

 

 

זכויותיו של חבר במועצה:-(כפוף לתקנות המועצה)

 

א.       להשתתף באסיפות כלליות , רגילות ומיוחדות של המועצה.

ב.       לבחור במוסדות המועצה.

ג.        להבחר למוסדות המועצה.

ד.       לעיין במאזנים של המועצה, בפרוטוקולים של האסיפה הכללית ובהחלטות הוועד המנהל בכל עת סבירה כפי שיקבע הוועד המנהל.

 

 

חובותיו של חבר במועצה

 

      א.       לקיים מטרות המועצה, לשמור על אמנת ההתנדבות שלה ולמלא אחר החלטות מוסדות המועצה.

ב.       למלא תפקידים שיוטלו עליו על ידי מוסדות המועצה והוא הסכים לקבלם, בהתאם למטרות המועצה ותקנונה.

ג.        לשלם דמי חבר כפי שנקבעו על ידי הוועד המנהל.

ד.     להמנע מכל מעשה הפוגע במישרין או בעקיפין במועצה, בפעילותה וביכולתה למלא את יעודה ואת מטרותיה.

ה.       לשמור בסוד כל ידיעה שנמסרה לו עקב חברותו ושהוועד המנהל או האסיפה הכללית החליטה שהיא חסויה.

 

 

 

מצ"ב שאלון הצטרפות למועצה. 

 

את השאלון יש להעביר בדואר, ת.ד 62275 ת"א 616210

בצירוף המחאה ע"ס 150 ₪

לפקודת המועצה הלאומית להתנדבות בישראל.דמי חבר לשנת 2017

    דמי החבר יגבו רק ממועמד שבקשת הצטרפותו אושרה, נדחתה     

    מועמדות – תוחזר ההמחאה לשולח. 

 

עבור לתוכן העמוד