דברים לט באב תשע"ז

30/07/2017
דברים לט באב תשע"ז (הגדל)

דברים לט באב תשע"ז

"פעם אחת היו עולים לירושלים, כיוון שהגיעו להר הצופים קרעו את בגדיהם . כיוון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים. התחילו הם בוכים ורבי עקיבא משחק. אמרו לו מפני מה אתה משחק? אמר להם: מפני מה אתם בוכים? אמרו לו מקום שכתוב בו "והזר הקרב יומת" , עכשיו שועלים הלכו בו- ולא נבכה? אמר להם כך אני משחק, שנאמר ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריהו בן ברכיהו- וכי מה עניין זכריהו אצל אוריה והלא אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני? אלא תלה הכתוב נבואתו של זכריהו בנבואתו של אוריה . באוריה נאמר לכן בגללכם ציון תחרש וירושלים עיין תהיה ובזכריה נאמר עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים ואיש משענתו מרוב ימים ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה: עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. ובלשון הזו אמרו לו עקיבא נחמתנו! עקיבא נחמתנו!"

רבי עקיבא מביט במציאות במבט שונה. מבט של הרץ למרחקים ארוכים , מבט  בין דורי ארוך טווח והיום אנו יודעים שמבטו הוא חד ומדויק יותר . האופטימיות ניצחה וחזונו של זכריה  :"שבתי לציון ושכנתי בתוך ירושלים ונקראה ירושלים עיר האמת והר ה' הר הקודש" ועל הילדים המשחקים ברחובות ירושלים  ההומיה , קרם עור וגידים והתרחש בנס מופלא  של קיבוץ גלויות של למעלה מ 3 מליון יהודים מ130 מדינות בימינו אנו בישראל.

החורבן  והגלות מלווים את עם ישראל שנים רבות ,הם חלק בלתי נפרד מהמהות שלנו מהזיכרון העוטף אותנו והולך עימנו.

זיכרון הגלות אינו זיכרון בעלמא ,אלא הוא צריך ללוות  ולהוביל אותנו בבניין ישראל כדלק המבעיר את ליבותינו, כדי לבנות וליצור חברה טובה וצודקת יותר , לקדם ולעשות בחינוך בתרבות בהתנדבות ובחסד בכלכלה ובחברה בצדק ובמשפט. דווקא מהמקום הזה, הגלותי,  בו היינו אלפיים שנה , דווקא המקום הזה הוא המקפצה ,הוא היסוד  לבניית חיים מלאים , משמעותיים וטובים בישראל.

 

מתוך החושך בו היינו עלינו להוסיף אור, מתוך העוול ועיוות הדין שהיו מנת חלקנו בגולה עלינו ליצור ולבנות משפט וצדק צדקה ומשפט. מתוך העדר הממלכתיות בגלות וההיסמכות על אחרים עלינו לבנות ולפתח העצמאות שלנו ,את הכח המגן שלנו , את  הממלכתיות , את הכבוד והכרת הטוב למדינת ישראל, לא לקבל זאת כמובן מאליו , כך היה וכך יהיה ,אנו יודעים שיכול להיות אחרת, אנו יודעים את משמעות ההסתמכות על אחרים. נאמר במקורותינו :" ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה’ אלוהיך",  להביט ולראות את הטוב שבמציאות, הטוב שבישראל ולשמוח עליו ולהוסיף טוב ואור וחסד התנדבות ונתינה לחברה.

האחריות על התקדמות החברה מוטלת על כל אחד מאיתנו.

גנדי אומר:" היה אתה השינוי שאתה מבקש לראות בעולם"

 אם אתה רוצה לחולל שינוי נהג  וחייה ע"פ הערכים והעקרונות שאתה מבקש לעורר בעולם. בית ראשון חרב בשל עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים ובית שני חרב בשל שנאת חינם, שנאת חינם היא מבט שלילי על הזולת, מבט שדן אותו לכף חובה ורואה את החובה שבו ולא את הטוב שבו. ממבט כזה צריך להימנע. מסופר על אהרן שהיה אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה  שהיה רואה שניים שרבים היה מספר לכל אחד מהם כמה חברו מצטער ומתייסר על המחלוקת שנפלה ביניהם וכך מעורר את שניהם לחרטה וחברות מחודשת מתוך דבריו אלו.

אכן  נאמר כי :" מותר לשנות(את האמת) מפני השלום" אולם מאידך נאמר :"האמת והשלום אהבו" כלומר ששניהם מצויים במדרג שווה ואם כן מדוע ניתן לשנות את האמת מפני השלום כפי שעשה אהרן?

אלא שאהרן לא שינה את האמת, הוא שינה את נקודת המבט של כל אחד מהמעורבים על זולתו, מתוך הסתכלות על עומק פנימיותו של האדם, על רצונו האמיתי , על כוונתו. מבטו הטוב של אהרן השתרע אל עומק פנימיותו של האדם תוך דילוג על חלקיו הפחות טובים. הוא הבין כי אף אם האדם שגה עדיין יש מקום לסליחה ולחמלה  לדון את הזולת לכף זכות.

 אם נדע לעשות זאת במקרים המתאימים נבנה פה חברה טובה וצודקת יותר חברה מתנדבת בה "איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק", חברה שהצדק והחסד שלובים בה עם האמת והשלום ושהערכים הללו מוליכים אותנו ככלל וכפרטים כדברי הרש"ר הירש:

"אהבת אין סוף מקשרת ומחברת את הנבראים כולם ואין אדם מקבל לעצמו בלבד, כולם פועלים יחד. כל אחד פועל בתוך הכלל ולמען הכלל ומן הכלל אל הפרט . כל אחד מקבל ונותן משפיע ומושפע לשם מילוי ייעודו."

 

נזכור את השיעור החשוב הזה בבניין הבית השלישי שלנו בבחינת :"ועשו לי מקדש  ושכנתי בתוכם".

ברוכים תהיו

 

יורם סגי זקס

 יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

עבור לתוכן העמוד