קול קורא להצטרפות חברים חדשים למועצה.

4/10/2017
קול קורא להצטרפות חברים חדשים למועצה. (הגדל)

 

1.קול קורא להצטרפות חברים חדשים למועצה.

 

המפורסם להלן לקוח מתוך תקנון המועצה ונרשם בהשמטות וקיצורים- מודגש כי הנוסח והכללים המחייבים הם המפורטים והרשומים בתקנון המועצה המצורף להלן.

 

יחידים וארגונים שאינם חברים במועצה הלאומית להתנדבות בישראל הרוצים לקחת חלק באסיפה הכללית שתתקיים ב- 5 בנובמבר 2017 לפי המפורט בפרסום המועצה באתר המועצה מתבקשים למלא ולהעביר את הטופס המצורף עד ליום  25/10/17

 

 

 

א .קהל היעד:

 

א.     ארגונים המפעילים מתנדבים באורח קבוע ורציף, המזדהים עם מטרות העמותה ועם אמנת ההתנדבות שלה,    והרשומים על החוק כארגונים (עמותות,תאגידים, חברות וכ') לפחות שנתיים.

 

ב.     יחידים המעורבים בפעילות התנדבותית והמזדהים עם מטרות העמותה ועם אמנת ההתנדבות שלה.

 

 

נהלים לקבלת ארגונים ויחידים כחברים:

 

א.     ארגונים המפעילים מתנדבים המעוניינים להתקבל כחברים לעמותה ימלאו שאלון שיאושר ע"י הועד המנהל.

ב.     יחידים המעוניינים להתקבל כחברים לעמותה ימלאו שאלון שיאושר ע"י הועד המנהל.

ג.       ועדת החברות תמליץ בפני הועד המנהל על קבלת חברים חדשים או דחיית בקשתם, אך ההכרעה בנושא היא בידי הועד המנהל.

 

חברות בעמותה.

 

תשלום  150 ₪ לשנה קלנדרית לארגונים ו או יחידים.

 

בהתאם להחלטת האסיפה הכללית בעבר קיימת תקופת "אכשרה" של 6 חודשים,בתקופה זו לא תנתן למצטרף החדש זכות הצבעה או זכות הצגת מועמדות למשרה כלשהי בעמותה.

 

בברכה

הוועד המנהל

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

 

 

 

 

 

לכבוד

הועד המנהל

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

 

 

הנדון:- בקשת הצטרפות כחבר/ה בעמותה                     מיועד ליחידים

 

 

מתוך הבנת מטרות העמותה, והזדהות עמן, אני מבקש/ת להצטרף כחבר/ה בעמותה:

 

שם פרטי _________________    שם משפחה___________________

 

ת.ז. _____________

 

כתובת מגורים:-רחוב_________________ מס' בית______דירה______

 

ישוב__________________ מיקוד _________________

 

טלפון _________________ טלפון  נייד __________________

 

דואר אלקטרוני _________________________________________

 

מקצוע/ עיסוק _____________________________

 

אני מתנדב ב_______________________________

 

מצ"ב המחאה על סך 150 ש"ח לפקודת המועצה הלאומית להתנדבות בישראל. ידוע לי כי ההמחאה תוחזר לי אם לא אתקבל כחבר בעמותה. 

קראתי את החלטת וועד המנהל "תקופת אכשרה" הפורסמת בקול קורא להצטרפות חברים חדשים למועצה.

 

אני מתחייב למלא את הוראות התקנון והחלטות האסיפה הכללית.

 

 

 

 

_______________________                                 ________________________

 

          תאריך                                                               חתימה

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד