דברים לחג החירות תשע"ח

26/03/2018
דברים לחג החירות תשע"ח

דברים לחג החירות תשע"ח

חג הפסח , חג החירות הוא מהחגים היחידים אשר ניתנת בהם הזדמנות שניה למי שהחמיצו וזאת בשל חשיבותו הייחודית של חג הפסח ולפיכך ,ניתנת הזדמנות שניה 30 יום בדיוק לאחר חג הפסח לחוג פסח שני מדוע?

ראשית, כי ראוי לתת לכל אדם הזדמנות שניה וגישה כזו של הליכה לפנים משורת הדין ואמון באדם ראויה היא. אולם הטעם לכך שרק חג הפסח זכה למועד ב’ חריג ויוצא דופן, הינה שמדובר בחג מכונן. זהו החג שבו הפכנו לעם , זהו החג בו יצאנו לחירות , זהו החג שהתגבשה בו אמונתנו וזהו חג שכולו חסד ואהבה.

יהודים בכל רחבי העולם חוגגים אותו ומסקר שנערך מסתבר כי זהו החג  היהודי הנחגג ביותר בעולם , חג של  משפחתיות וקהילתיות הנפתח במילים המזמינות כל החפץ בכך להצטרף לשולחן הסדר שלנו.

בכל זאת ,לא דומה חג החירות הנחגג בישראל הצעירה , המחדשת עלומיה ובקרוב חוגגת 70 שנות עצמאות בארץ ישראל לכל אותם חגי הפסח שחגגנו בגלות. פה אנו חשים את  ריח הניחוח של החירות ויחד עם זאת נושאים גם את משא האחריות.

אבי שלי, משה סגי זקס ז"ל נולד בפסח נפטר בפסח ויצא ממצרים בפסח. עבורי כמי שנולד וגדל בישראל, יציאת מצרים היא יציאה אמתית מהגלות .  בכל דור ודור צריך אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אני מביט בתמונותיו של אבי המנוח ממצרים ויודע,  כך ניראית הגלות . אבי שהיה שותף למחתרת במצרים שחבריו הטובים נתלו (שמואל עזר על שמו אני קרוי בשמי השני ומרזוק וכן חברו הטוב אלי כהן) שעזב את מצרים חודשים ספורים לפני נפילת הרשת, ברור לי כשמש, כמה טובים יותר חיינו פה בישראל, בה אנו לוקחים אחריות ובונים את מדינתנו  חופשיים ועצמאיים כאיש אחד בלב אחד ומחדשים עצמאותנו בחינוך ובבריאות ברווחה ובביטחון בחסד ובמשפט בצדק ובטוב.

הנביא ירמיהו אמר : "הנה ימים באים ולא יאמר עוד חי ה’ אשר הוציא את בני ישראל מארץ מצרים כי אם חי ה’ אשר הוציא את בני ישראל מארץ צפון ומים ומכל הארצות אשר הדחיתם שם והבאתי אותם אל אדמתם".

בין המילה חירות לאחריות מפרידה רק אות אחת . האות א . אות זו משקפת את אלופו של עולם אך גם את האדם. השותפות הזו בין האדם לה’ היא היא תיקונו של עולם וכינונו.

 נשאלת השאלה  אם כן מה בין חירות להתנדבות ? מה בין חופש לחסד

לכאורה הדברים נראים כלא קשורים. שני ערכים הנראים כנמשכים בקווים מקבילים שאינם נפגשים ולא היא, הדברים קשורים זה בטבורו של זה.

האדם יכול לחוש חופשי בן חורין ומאושר , אדם הפועל למלא את מעינותיו הפנימיים הנשמתיים, רק כאשר הוא פועל למען תכלית וייעוד ולמען מטרה הגדולה ממנו.

ויקטור פרנקל עמד על הדברים באומרו:" לכל אדם יש שליחות וייעוד ייחודי בעולם לכל אדם יש משימה מוחשית התובעת מילוי". הפילוסוף גרין, אף הוא, מחבר ומקשר את שני הערכים הללו יחדיו, החופש והחסד החירות עם ההתנדבות באומרו: החופש אינו רק חופש מהגבלות ושעבוד אלא גם חופש חיובי, אנו חופשיים כאשר אנו פועלים:" לשחרר את כל כוחותיהם של כל האנשים לתרום לטובת הכלל". אנו חופשיים באמת כאשר ,ורק כאשר, אנו תורמים במתכוון ובמלוא יכולתנו לטובת הכלל. "בדרך זו אנו מממשים ומוציאים לפועל את היכולות הגלומות בנו כיצורים חברתיים ומוסריים".

הדברים נכונים לכל פרט ולכל אדם כי ללא ייעוד ותכלית האדם יתרוקן ושמחת החיים שלו תתמעט וכשאדם פועל בתכלית ולייעוד טוב הוא מתמלא בשמחה וחיוניות משפיע ומושפע לשם מילוי ייעודו ותכליתו.

לפני שבוע יצאו שני מיליון ישראלים לחגוג ולציין את יום המעשים הטובים למען הזולת . יוזמה מבורכת של עמותת "רוח טובה", אולם לא רק ביום המעשים הטובים , יום יום שעה שעה ,מתנדבים מאות אלפים מביננו ועושים חסד.

יעידו על כך 24 הרשויות שעוטרו באות "קהילה מתנדבת "וקהילה מתנדבת נוער וצעירים, יעידו על כך 120 הרשויות אשר השתתפו במפעל המבורך הזה מייסודה של המועצה הלאומית להתנדבות בשיתוף משרד החינוך, הרווחה והשלטון המקומי ויעידו על כך מאות הפניות להגשת מועמדות שקיבלה המועצה  בשיתוף בית הנשיא ל"אות הנשיא למתנדב" ולאות הבריאות על פעילות התנדבותית בשיתוף משרד הבריאות , פניות שמשקפות את פניה היפות של ישראל ,פניות שמשקפות את אהבת החסד הנטועה במדינתנו בעומק הלב של ה אנשים וברצונם לעשות ולפעול טוב למען הזולת.

 

מי ייתן  ובפסח הזה נתחדש בחירות ובאחריות בעשיית טוב ובהתנדבות באהבת הזולת ובאמונה והתנדבות ותתקיים בנו בקשתו של דוד המלך : "לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי".  מי ייתן ויתקיימו בנו דברי הנביא חגי: "גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון ובמקום הזה אתן שלום".

חג חירות שמח , ברוכים תהיו.

 

יורם סגי זקס

יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

עבור לתוכן העמוד