יום השואה תשע"ח

11/04/2018
יום השואה תשע"ח (הגדל)

יום השואה תשע"ח

73   שנים חלפו מתום מלחמת העולם השנייה שהסתיימה במאי 1945 בהכנעתם של בנות הברית את הנאצים ובני בריתם בתום לחימה עקובה מדם מלחמה בה נהרגו  עשרות מיליוני בני אדם . מלחמה בין כוחות האור לחושך במלוא מובן המילה.  6 מיליון יהודים, מספר בלתי נתפס שלא ניתן להעלותו על הדעת כמעט כמספר כל  אזרחיה היהודיים של מדינת ישראל היום ,קיפדו את חייהם בהשמדה שיטתית ומאורגנת.  האם ניתן לתפוס זאת ? האם ניתן להבין זאת? האם ניתן לקלוט את גודל הזוועה? . פלנטה אחרת, אמרו ניצולי השואה במשפט אייכמן, חיינו בפלנטה אחרת במציאות מקבילה. זר לא יוכל להבין זאת. מציאות שקשה להעלותה על הדעת וקשה לאדם המודרני, אשר חיי כל אדם יחיד, יקרים הם בעיניו, לתפוס ולעכל את גודל האכזריות ההרס והצער שהייתה מנת חלקו של העם היהודי בימים האפלים והקודרים ההם.

 אם כל אדם הוא עולם קטן וכל אדם הוא עולם ומלואו, כמה עולמות איבדנו בשואה? כמה סיפורים של אנשים ילדים ונשים שנבראו בצלם אלוקים איבדנו? כמה מוראות ספגנו  כעם וכפרטים? כמה משפחות נכחדו לבלי שוב? כמה כישרונות אבדו לבלי שוב?

 אי אפשר להכיל את כל הסיפורים והאנשים  הדבר נשגב מאיתנו, אם כך  נתמקד רק בכמה מהם. בערב פסח חגגתי עם בני משפחתי בניר גלים, מושב בו  חיים שורדי שואה ובו התגוררו הוריה של אשתי ז"ל שאביה  פנחס קליין ז"ל ניצל  כאוד מוצל מאש בעודו נער צעיר ממוראותיה הקשים של השואה האיומה ובליבו שני חלומות :לעלות לארץ ישראל ולהקים משפחה הגדולה מהמשפחה שאבדה לו בשואה. הוא זכה להגשים את שני חלומותיו להגיע  לישראל ולהקים משפחה הגדולה מהמשפחה שאבדה לו בשואה ומונה נכון להיום למעלה ממאה צאצאים.

נפגשתי בניר גלים עם דוגו שהיה נער צעיר בעת השואה. הוא סיפר לי כי היה רעב  כל הזמן וביקש מאימו אוכל. אימו לא יכלה לסייע  לו בהיות ידה ריקה  וקצרה מלהושיע. אבל  צמודה לתפיסת חז"ל  שאם אין לך מה לתת לאדם נחמהו בדברים, אמרה לו שכך : "כשתיגמר המלחמה תעלה לארץ ישראל ושם בארץ ישראל צומחות לחמניות על העצים". האמירה הזו של אימו הלכה עימו לאורך כל הדרך ברעב ובצמא בקור ובחום וגם כאשר השתתף בצעדה בה צעד עם  אלפים במינוס חמש עשרה מעלות מתחת לאפס כשמימינו ומשמאלו מתים צועדים ומתוך אלפים שצעדו עימו, נותרו 400 איש בלבד והוא בתוכם. הוא ניצל מהתופת ושרד , זכר את דברי אימו ועלה לישראל. כאשר הגיע לארץ הגיע  וחיפש על העצים את הלחמניות שהובטחו לו ע"י אימו הגדלים על העצים בארץ ישראל . הוא הגיע לשוק מחנה יהודה . שם ראה כדורי פלאפל שחומים והסיק שאימו בוודאי התכוונה לכדורים אלו, הוא אכל מנת פלאפל בשנים הראשונות לבדו בכל פעם ביום השחרור . זה היה בעיניו ניצחון סימלי, של החיים וההמשכיות על המוות.

אח"כ הצטרפו אליו בני משפחתו  ולימים נכדיו וברבות השנים עוד אלפים מכל רחבי העולם מציינים את "הניצחון של דוגו" ביום שחרורו מהמחנה. ניצחון החיים על המוות .נצחון הטוב על הרע.

הנביא יחזקאל מיטיב לתאר את המעבר  המדהים והבלתי נתפש מאוד מוצל מאש , אחד מעיר ושניים ממשפחה , מעצמות יבשות למדינת ישראל המשגשגת כיום:

 "הייתה עליי, יד-יהוה, ויוציאני ברוח יהוה, ויניחני בתוך הבקעה; והיא, מלאה עצמות.  ב והעבירני עליהם, סביב סביב; והנה רבות מאוד על-פני הבקעה, והנה יבשות מאוד.  ג ויאמר אליי--בן-אדם, התחיינה העצמות האלה; ואומר, אדוניי יהוה אתה ידעת.  ד ויאמר אליי, הינבא על-העצמות האלה; ואמרת אליהם--העצמות היבשות, שמעו דבר-יהוה.  ה כה אמר אדוניי יהוה, לעצמות האלה:  הנה אני מביא בכם, רוח--וחייתם.  ו ונתתי עליכם גידים והעליתי עליכם בשר, וקרמתי עליכם עור, ונתתי בכם רוח, וחייתם; וידעתם, כי-אני יהוה.  ז ...... ס}  כה-אמר אדוניי יהוה, מארבע רוחות בואי הרוח, ופחי בהרוגים האלה, ויחיו.  י והינבאתי, כאשר ציווני; ותבוא בהם הרוח ויחיו, ויעמדו על-רגליהם--חיל, גדול מאוד-מאוד.  יא ויאמר, אליי, בן-אדם, העצמות האלה כל-בית ישראל המה; הנה אומרים, יבשו עצמותינו ואבדה תקוותנו--נגזרנו לנו.  יב לכן הינבא ואמרת אליהם, כה-אמר אדוניי יהוה, הנה אני פותח את-קברותיכם והעליתי אתכם מקברותיכם, עמי; והבאתי אתכם, אל-אדמת ישראל.  יג וידעתם, כי-אני יהוה:  בפתחי את-קברותיכם, ובהעלותי אתכם מקברותיכם--עמי.  יד ונתתי רוחי בכם וחייתם, והנחתי אתכם על-אדמתכם; וידעתם כי-אני יהוה, דיברתי ועשיתי--נאום-יהוה ".

היום שמדינת ישראל משגשגת ויושבת לבטח וכאשר היהודים אינם נרדפים עוד כפי שנרדפו בעבר, ראוי לזכור שמרבית השנים לא היו  פני הדברים כך.

 אין לקבל את עובדת היותה של מדינת ישראל בית לאומי לעם  היהודי בארץ ישראל כמובנית מאליה, במשך מרבית ההיסטוריה היהודית לא היו אלו פני הדברים. מדינתנו צעירה, היא חוגגת 70 שנים אולם אלו שנים שבהם גבר האור של מדינת ישראל ועם ישראל על חשכת השואה.שנים בהן חיו העצמות הללו מנבואת יחזקאל והפכו לחיל גדול מאד.  הבית הזה לעם ישראל הוא הוא עשיית צדק, הוא ניצחון הרוח והטוב, הוא החסד והאמת ומדינת ישראל מסמלת את כל אלו את התקומה מעפר ואת המקום שאליו יכולים וצריכים להתכנס כל יהודי העולם באשר הם.

זיכרון השואה מפעם בליבנו ונשמור אותו ע"י עשיית מעשים טובים של חסד וטוב לתפארת מדינת ישראל ולתפארת עם ישראל.

 

ברוכים תהיו,

 יורם סגי זקס

יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

עבור לתוכן העמוד