משולחן ארגוני התנדבות

מה הקשר שבין התשובה שהיא לב ליבו של יום הכיפורים לבין ההתנדבות? תפיסת התשובה בשיח שלנו שגויה. התשובה אינה דווקא הקפדה על קוצו של יוד, התשובה עמוקה בהרבה מכך ואינה שייכת לצד זה או אחר של המתרס. התשובה היא תהליך השתפרות תמידי, חתירה מתמדת אל הפסגה , להיות אדם טוב יותר ערכי יותר, מתנדב יותרקרא עוד >>
הברכה הזאת נכתבת על דף לבן. כמו חייו של האדם. המילים הנכתבות על הדף מקבילות לקורותיו של האדם ומעשיו. אלו עלילות נכונו לו? האם יהיה צדיק או רשע? חכם או טיפש? נדיב או כילאי?אמיץ או פחדן?
בידינו להשפיע על העלילה שתכתב על הדף, כל יום ויום ובכל שנה מחדש...קרא עוד >>
גם בשנה זו תעניק השרה לקליטת העלייה, ח"כ סופה לנדבר, מגן מיוחד למתנדבים מצטיינים; יחידים ו/או ארגונים הפועלים לקליטת העלייה. המגנים יינתנו כאות הערכה והוקרה של החברה הישראלית למתנדבים, על הישגים שיש בהם תרומה מיוחדת לקליטת העלייהקרא עוד >>
שנהיה אור לעולם ברוח בדוגמא ובמופת , בחזון ובשליחות . ואם נמלא את יעודינו האצילי ברוח של אור וטוב וצדק וחסד, אהבה ונתינה לכולנו ומאיתנו לעולם כולו, או אז יתקיימו בנו דברי הנביא ישעיהו: "ברגע קטן עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך בשצף קצף הסתרתי פני רגע ממך ובחסד עולם ריחמתיך אמר גאלך ה " ובהמשך: "כי ההרים ימושו והגבעות תמוטנה וחסדי מאיתך לא ימוש וברית שלומי מאיתך לא תמוט אני מרחמך ה"...קרא עוד >>
"אנו ניטע בשביל בנינו, כשם שאבותינו שמרו על המסורת בשבילנו. חיינו הם רגע בנצח של עמנו, רגע זה יש לו התחייבות שלו" - בנימין זאב הרצלקרא עוד >>
הסיוע המשפטי המבוקש הינו לאירגוני המתנדבים אשר נזקקים לסיוע במגעיהם עם הרשויות ולפתרון בעיות משפטיות העולות מפעולותיהם בתחומי החינוך, הבריאות, איכות הסביבה , זכויות אדם ועוד.קרא עוד >>
אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, השקיפה ממעון קודשך והבט בעין אוהבת, על עמך ישראל שבארץ ישראל ובכל מקום שהם נמצאים ופרוס עלינו סוכת שלומך...

פתחקרא עוד >>
עם ישראל מציין ומתאבל על האבדן של האוצר הרוחני העצום שאבד עם שריפת הבית שהרי לא רק את השריפה הפיזית אנו מציינים בט באב , כי אם גם את היציאה לגלות ממושכת של 1878 שנים, על כל התלאות והקשיים שעברו על ישראל בעמים ובראשם שואת עמינו אשר ניספו בה 6 מליון יהודים בתוכם כמליון וחצי ילדים ולא היה כדבר הזה בתולדות האנושות מאז ומעולם.קרא עוד >>
במלאת עשור לכנס שדרות לחברה, ייערך השנה הכנס בין התאריכים יג'-יד' בכסלו תשע"ב, 27-28/11/12 ובמסגרתו יוענק אות מופת ליחיד, קבוצה, ארגון או תאגיד - על פעילות חברתית המטפחת ערכים של שוויון, נתינה, אחריות הדדית ואהבת האדם, המחזקת את המרקם החברתי, המשפרת את מצבם של פרטים וקהילות ותורמת ללכידות חברתיתקרא עוד >>
"המועצה הלאומית להתנדבות בישראל" ביחד עם אתר "פסק דין" ו"הלב במשפט" יוצאים ביוזמה לעזור לאירגוני מתנדבים הזקוקים לעורכי דין .קרא עוד >>
בימים אלו מתגבשת,זו השנה השניה , במועצה הלאומית להתנדבות בישראל בשיתוף המרכז לשלטון מקומי מרכז המועצות האזוריות וגופים נוספים כגון רוח טובה,תוכנית "קהילה מתנדבת"
ההתנדבות מבטאת את פניה היפות של החברה הישראלית ובכוונתינו לעשות כל מאמץ לחזקה...קרא עוד >>
היום לפני מ"ה שנים חזר עם ישראל לבירתו ירושלים. 1897 שנים מאז חורבן בית שני ו19 שנים לאחר נפילת הרובע היהודי בירושלים בתש"ח שב להתנוסס דגל ישראל על הכותל המערבי והר הבית.קרא עוד >>
להלן רשימת 13 זוכי אות הנשיא למתנדב תשע"ב – 2012.
מהם שישה מתנדבים פרטיים, חמש עמותות, נער מנוער מתנדב וציון לשבח על מעשה מופת למען הזולת.
ברכות לזוכים.קרא עוד >>
כפסיפס המרכיב את השלם ,מוטל על דורינו להשלים את הבינין המופלא, את היצירה המופלאה, של מדינת ישראל. מדינה שהקימו הורינו. לחזק את ערכיה , לבנותה לטפחה ולהעצימה ברוח של נתינה התנדבות צדקה ומשפט אמונה ואחווה...קרא עוד >>
זכרון השואה פועם בליבי. נראה כי כמו שבכל דור ודור צריך אדם לראות עצמו כמי שיצא מארץ מצרים, כך וביתר שאת, בכל דור ודור מעתה ועד עולם צריך כל יהודי לראות עצמו כאילו יצא מאוושויץ, מטרבלינקה, ממיידנק, מברגן בלזן ומסקסנהואזן...קרא עוד >>
חג הפסח שמות רבים לו חג האביב, חג המצות, חג החירות זהו חג האמונה והאהבה, השמחה וההתחדשות, האחווה והאחדות. הדבר נכון לכל אדם ולכל מקום, אולם נכון הדבר שבעתיים ככל שמדובר בנתינה ובהתנדבות... ברכה לחג הפסח מיו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל - יורם סגי זקס, עו"דקרא עוד >>
יום רביעי 23 במאי 2012 בין השעות 9:00 - 12:45. המועצה הלאומית להתנדבות בישראל תל אביב, רחוב יגאל אלון 30 (בית מכללת תל אביב)קרא עוד >>
אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי נתנה הארכה להגשת מועמדות "לאות הנשיא למתנדב" תשע"ב , והתאריך האחרון להגשה הוא: יום ראשון י"ז באדר תשע"ב 11.3.2012קרא עוד >>
עמותת עצה - המרכז הישראלי לעזרה עצמית והדדית מודיעה על פתיחת הרשמה לקורס בסיסי ביסודות ההנחיה הקבוצתית למפעילי/ות קבוצות בעלות עניין משותף (קבוצות לעזרה עצמית), אשר ייפתח בחודש פברואר בתל - אביב, באחת השכונות הצפוניות.קרא עוד >>
עבור לתוכן העמוד