המועצה להתנדבות: "הממשלה חייבת תכנית מיידית ומעודכנת לפתרון בעיות הקיום של יושבי המקלטים בצפון"
הגדל

"החלטת הממשלה על מבצע רענון לתושבי קרית-שמונה לא רק שהיא מאוחרת וחלקית, אלא שהיא מתעלמות ביודעין מהחובה המוחלטת של הממשלה להבטיח אורח חיים סביר מינימאלי לעשרות אלפי יושבי המקלטים בכל יישובי קו העימות בצפון" – נאמר בהודעה שפרסמה המועצה הלאומית להתנדבות בישראל.

הרענון הוא מהלך שיש בו התחמקות מחובת הממשלה לדאוג לאזרחיה ולמעשה הוא יותיר שוב את השטח לפעילותם של ארגוני התנדבות אזרחיים בלבד. לא ייתכן – נאמר בהודעה - שפתרונות מאולתרים וחלקיים יבואו במקום נטילת האחריות המיידית של השלטון המרכזי והמוניציפאלי לאספקה סדירה של שירותי רפואה, מזון, תחזוקה, טיפול באוכלוסיות הקשישים המוגבלים וילדים.

שוב נראה שאין לממשלה תכנית ראויה, מקיפה ועדכנית לטיפול בנושא שמעיק ומטריד מאות אלפי תושבים כחודש ימים.

ארגוני המתנדבים לסוגיהם ימשיכו, כמובן, לפעול בשטח כמיטב יכולתם, אך ממשלת ישראל טועה טעות חמורה אם היא סבורה שפעולות ההתנדבות יכולות לבוא במקום פעילות ממשלתית מסודרת ובעיקר מתמשכת – נאמר בסיום ההודעה.

עבור לתוכן העמוד