ביצועי התנדבויות של לשכות ואחים בבניה החופשית
הגדל
במסגרת בצועי ההתנדבות של לשכות ואחים מהבניה החופשית בישראל , נציין מספר ביצועי ההתנדבות כדלקמן :
 
  • לשכת "ברקאי" תרמה ורכשה מאווררים , מצרכי מזון ודאגה לפיזורם למקומות ניצרכים.
  • לשכת "השילוח" רכשה וחילקה ע"י נוכחות של האח ינקול טרוסטר שהצטרף אישית לחלוקה.רובם חולקו למיקלטים בטבריה.
  • אחים התנדבות ושלחו חבילות לחיילים.
  • האח אהרון שרצר מלישכת "ברקאי" של מסדר הבונים החופשים, אשר הוא גם בעל בתי חולים סעודיים ברעננה, שיכן חולים גריאטריים שפונו מהצפון, כלכל אותם ומלויהם באופן מוחלט בכלכלה מלאה.
  • גם האח יוסי בביבס , אח מלשכת "ברקאי", העמיד לרשות בני הצפון 2 דירות שבבעלותו באילת וכילכל אותם במזון וסיפק צרכיהם.
  • בתו של האח קובי חורין רכשה מצרכי מזון, גרביים ולבנים ושלחה אותם לחיילים המשרתים בצפון.
 
כדאי לדעת, כי רבות מהפעולות של אחי מסדר הבונים החופשים עוסקים ללא פרסום , ימים ולילות במטרה הנעלה של פעולות לניצרכים אף כי חלק גדול מהם נימצאים תחת הפגזות בצפון.
עבור לתוכן העמוד