ארגוני המתנדבים בירושלים
דיווח פעילות המתנדבים במטה הסיוע לעת חירום בתקופת המלחמה. רבים התגייסו לפעילות ההתנדבות בירושלים פרטים, ארגונים ועסקים.
הגדל

מאז 23.7.06, כ-30 מתנדבים ירושלמים איישו  את מוקד106בתורנות יומית, משעה 8:00 בבוקר עד 23:00 . המוקד, בניהול היחידה העירונית להתנדבות בעיריית ירושלים והנהלת המרכזים הקהילתיים.

נשלחו מתנדבים בכירים וראשי ארגונים כדי לעסוק בהשמתם של כ- 300 משפחות מהצפון במשפחות ירושלמיות – תפקוד קשה ביותר נוכח הצורך להתאים כל משפחה למשפחה ולהמשיך את הטיפול בתקופת שהותם בעיר.

ההסדר בנוי כך שכל ארגון נותן יום באחריותו.

השתתפו עד היום: מתנדבות שערי צדק, אמונה, ויצו, החברה להגנת הטבע, "צוות"-ארגון גמלאי צה"ל, מתנדבות בתי הכנסת ברמות וועדת הארגונים המתנדבים לקליטת עליה.

מאז ה- 8.8.06, הפעלנו משמרות מתנדבים במוקד הסוכנות היהודית "שמים את הילדים במרכז".

קליטת 2,000 זקנים מהצפון(במימון הג'וינט-אשל ובארגונו)במלונות נובוטל,עץ הזית ובמלון גרנד קורט.

כל קבוצה הגיעה לארבעה ימים מ- 31.7.06עד 20.8.06 . (נספח דוגמה של תוכנית פעולה שבנויה על מתנדבי מועצת ארגוני המתנדבים, ויצו, "צוות"-ארגון גמלאי צה"ל ובראש ובראשונה ארגון "העזרה"). כמו-כן, שובצו מומחים בטיפול במצבי חרדה ומפעילי תוכניות לשעות הפנאי.

קליטת מתנדבים שפנו למועצה באופן אישי, שהופנו מהעירייה וכן מופני ה"רוח טובה", והפנייתם לעזרה לארגונים עירוניים שפועלים עם תושבים מהצפון שהגיעו לירושלים. סה"כ 107 מתנדבים. כן הגיעו במישרין משפחות מהצפון שהגיעו לעיר ביוזמתם וזקוקות לעזרה.

להלן הפעולות אשר נקטנו:

 • שילובם של ילדי הצפון בקייטנת החברה להגנת הטבע. (חינם!)
 • עזרה ע"י מתנדבים, חומרים וציוד לארגון "ידיד" לפתיחת קייטנה לילדי הצפון.
 • עזרה באמצעות ארגון "העזרה" לתינוקות עד חצי שנה של משפחות שהגיעו לעיר והגיעו לתחנות "אם וילד" בציוד, מטרנות וטיטולים.
 • סיוע לועד למען החייל במשלוח חבילות לחיילים בצפון ובדרום, ע"י ריכוז כל התרומות והחבילות שהגיעו אלינו, והפנייתם לועד למען החייל.
 • עזרה לילדי המפונים, ע"י הפנייתם לחוגי אומנות. (חינם)
 • עזרה בהסעות ובביגוד לפרטים ולמשפחות.
 • עזרה לארגונים; אמונה, ויצו, הדסה ו"לתת", "לב אחד", "משפחה אחת" בהפניית מתנדבים.
 • ועד עובדי משרד החוץ התגייס בצורה פעילה לעזרה לחיילים ולתושבי הצפון. (בעיקר צעצועים לילדים!)
 • "משולחן לשולחן" העביר חבילות לחיילים ומזון לתושבי הצפון.
 • "בנק הזמן" צרפו ילדים מהצפון לקייטנותיהם.
 • לעמותת "ערן" נשלחו מתנדבים דוברי רוסית.

תרומות אינדיבידואליות שהגיעו ישירות למועצת ארגוני המתנדבים בירושלים

 1. סבתא שתרמה מינוי בבריכה במלון למשפחה ברוכת ילדים.
 2. משפחה שתרמה אירוח למשפחה צפונית לשבוע בירושלים.
 3. תרומות קטנות יותר.

 מסקנות

 • הוכחה ליעילות הפעלת ארגוני המתנדבים ע"י התמחות של כל ארגון בתחום אחד וריכוז מאמצים באותו תחום.
 • המועצה פועלת כלשכת גיוס מתנדבים והפנייתם בהתאם למפת הצרכים העירונית.
 • הכנו צוותים מקצועיים מיוחדים של אנשי מקצוע במקצועות ההתנהגות שפעלו לצמצם החרדה בקרב "פליטי הצפון".
 • מוקם צוות שיטפל (אם המלחמה תמשך) בילדים של חינוך מיוחד.
עבור לתוכן העמוד