השתלמות בסיסית בביקורת פנימית ליו"ר וחברי ועדת ביקורת (ובעלי תפקידי ניהול אחרים)

השתלמות בסיסית בביקורת פנימית ליו"ר וחברי ועדת ביקורת (ובעלי תפקידי ניהול אחרים)

 

מפגש ראשון

יום שלישי 7.7.09

מפגש שני

יום שלישי 14.7.09

מפגש שלישי

יום שלישי 21.7.09

 

 

 

 

ביו השעות 15:30 - 18:15

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

רחוב החשמל 18, תל-אביב

מסגרת ההשתלמות : שלושה מפגשים שבועיים, סך הכל 10 שעות אקדמאיות

 

מבוא:

בהתאם לחוק העמותות מוטלות על חברי ועדת הביקורת חובת מתן המלצות ביחס לדוח הכספי, כמו גם בדיקת תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, השגת יעדי העמותה ביעילות וחסכון ועוד. לצורך ביצוע התפקיד נדרשת ידיעת החוק, הבנת הדוחות הכספיים, הכרות עם דרכי הפעולה של העמותה וכללי האתיקה המחייבים.

 

קהל יעד:                         

חברי ועדת ביקורת וחברי ועד המנהלים חשבים וגזברים ומנהלי כספים במוסדות ללא כוונת רווח. 

 

מטרת ההשתלמות:

לימוד הוראות החוק וחקיקת המשנה הרלבנטיות לפעילותה של ועדת הביקורת, כמו גם פסיקה רלבנטית בבתי המשפט. קבלת כלים מעשיים לבחינת המצב הכספי ונאותות הדיווח. הצעת דרכים למימוש המחויבויות החוקיות והכרות עם תקנון העמותה, התקציב, הנהלת החשבונות ומסמכים נוספים.

 

נושאי ההשתלמות :        

·   תפקידי ועדת הביקורת ודרכי פעולתה

·   מה בין ועדת ביקורת לגוף מבקר,רואה חשבון ומבקר פנים

·   זכויות וחובות חברי ועדת הביקורת

·   אישור עסקאות בחברה לתועלת הציבור

·   קבלת שכר ומניעת ניגוד עניינים

·   דוחות כספיים והדוח המילולי

·   דגשים בניתוח כספי של מלכ"רים

·   קידום מטרות העמותה המאושרות בחסכון ויעילות

·   תקציב העמותה ומעקב אחר יישומו

 

המרצה:

עידו כנען רו"ח

מועד יום העיון:

מפגש ראשון

יום שלישי  7.7.09

מפגש שני

יום שלישי 14.7.09

מפגש שלישי

יום שלישי 21.7.09

 

מקום:

המכללה למנהל, רח' החשמל 18, תל אביב, קומה 4

עלות:

330 ₪  

הרשמה:

ראה טופס הרשמה- (מספר המקומות מוגבל ולכן כדאי להקדים)

לפרטים נוספים:

ניתן לפנות ליורם מנור במייל: ivolunteer@ivolunteer.org.il   או בטלפון: 03-560-8888

השתלמות מקיפה

ועדת הביקורת במלכ"רים

 

מפגש ראשון

יום שלישי 7.7.09

מפגש שני

יום שלישי 14.7.09

מפגש שלישי

יום שלישי 21.7.09

 

 

 

 

ביו השעות 15:30 - 18:15

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

רחוב החשמל 18, תל-אביב

מסגרת ההשתלמות : שלושה מפגשים שבועיים, סך הכל 10 שעות אקדמאיות

 


תאריך 7/07/2009 - 21/07/2009
מיקום רח' החשמל 18, תל אביב קומה 4
עבור לתוכן העמוד