הערך החברתי והכלכלי של המתנדבים

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל וקמרון מודיעים על סדנא לימודית הכוללת 2 מפגשי לימוד בנושא

 

הערך החברתי והכלכלי של המתנדבים

ניהול פיננסי מיטבי בארגוני מתנדבים

2 מפגשים

ימי רביעי 16/3/11      23/3/11  בין השעות 09:00 – 13:00

רחוב החשמל 18 תל- אביב (קומה 4 )

 

יום עיון למנכ"לים, מנהלי כספים,חשבים,אנשי תקציב. מנהלי מתנדבים- של ארגונים חברתיים.

 

מבוא

ניהול פיננסי וחישוב עליות מדוייקות של פעילות התנדבותיות מהווים נדבכים משמעותיים עבור מנכ"לי ארגוני מתנדבים, בתהליכי קבלת ההחלטות. בתקופה האחרונה קיימת מודעות רבה לחשיבות ההשקעה בתשתיות הניהוליות-פיננסיות ובכך לסייע להנהלת הארגון לממש את יעודו בצורה מיטבית.

מטרה

הקניית כלים בסיסיים לאופן תמחור הפעילויות ההתנדבותיות, וקביעת תהליכי העבודה הנדרשים בארגונים לתיעוד הנתונים והפיכתם למידע בעל משמעות ניהולית.

תכנית הלימודים:

 

היום הראשון

ניהול פיננסי בארגוני מתנדבים – שילוב מח ולב

·  מהי החשיבות של חיזוק תשתיות פיננסיות בארגוני מתנדבים? כיצד תשתיות אלו מאפשרות מימוש יעוד הארגון בצורה מיטבית?

·   כיצד תקציב מפורט משפיע על תהליכי קבלת ההחלטות בארגון, ונהפך לכלי ניהולי משמעותי בשיח הארגוני?

·   מדוע הכלים הפיננסיים משפרים בצורה משמעותית השליטה והבקרה של המנכ"ל על הפעילות הארגונית?

·  כיצד נתונים פיננסים שוטפים משפיעים על שיקולים לתיעדוף שירותים ו/או הכרעה להקמה /צמצום או סגירת פעילות?

בניית תקציב – ניהול מתנדבים

· מהן העליות הישירות הכרוכות בהפעלת מתנדבים?

·  זיהוי העלויות העקיפות ו/או סמויות בהפעלת מתנדבים?

· כיצד לחשב העלות הכלכלית של תחלופת מתנדבים?

 

היום השני

כיצד לחשב את שווי הערך של פעילות המתנדבים? (inkind)

·      מהי ההגדרה המוכרת של "מתנדב"?

·       כיצד להעריך את הפעילות ההתנדבותית?  איזה תיעוד נדרש?

·       כיצד לשלב בין הערך הכלכלי, לבין תשלום מלגאות ו/או החזר הוצאות?

·      כיצד לרשום ערך כלכלי זה בדו"חות הכספיים של הארגון?

"מתנדבים עולים כסף" – שיקולים חברתיים וכלכליים להפעלת מתנדבים לעומת העסקת שכירים

· מדוע כדאי למנכ"לים לחשב את הערך הכלכלי של הפעילות ההתנדבותית?

·  אלו עלויות כלולות בתחשיב ההוצאות הכרוכות בהפעלת המתנדבים?

·  כמה  הארגון מוכן להשקיע על מנת להפעיל מתנדבים, לעומת עובדים שכירים?

·  מה הרווחים והמחירים של הארגון בזכות הפעלת המתנדבים?

· מהי מדיניות הארגון בנושא הפעלת מתנדבים?

שיטת הוראה:

 

הרצאות בליווי מצגות ודוג' מעשיות, כולל שאלות ותשובות

 

 

 

 

 

המרצה:

 

רו"ח שי אלון, צוות קמרון.

עלות:

240 ₪  למשתתף.

 

קמרון

קמרון הוקם במטרה לסייע לעמותות ביצירת תשתיות ניהוליות מתקדמות, המשלבות פיתוח כלים פיננסיים בסיסיים, תהליכי עומק ליצירת איתנות פיננסית ובניית תשתיות לפיתוח משאבים וגוון מקורות הכנסה. פעילות קמרון באה מתוך היכרות מעמיקה עם עבודתם של ארגונים חברתיים ומתוך כוונה לסייע במימוש החזון והמטרות של כל ארגון. 

פרטים נוספים:

יורם מנור המועצה הלאומית להתנדבות 03-560888  yoram@ivolunteer.otg.il

הרשמה:

 

העברת טופס הרשמה מצורף בהמשך למשרד המועצה להתנדבות-

 

 


תאריך 16/03/2011 - 23/03/2011
מיקום רח' החשמל 18, תל אביב
עבור לתוכן העמוד