יום עיון בנושא: מבוא א' למיסוי מלכ"רים

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל מודיעה על

יום עיון בנושא

מבוא א' למיסוי מלכ"רים

יום רביעי 23 במאי 2012 בין השעות 09:00  - 12:45

 

---אזלו המקומות---

 

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

תל- אביב רחוב יגאל אלון 30  (בית מכללת תל-אביב)

 

מבוא                                       אחד ממאפייניו הידועים לכאורה של מלכ"ר הוא אי תשלום מיסים. בפועל, מלכ"רים משלמים מיסים שונים ובהיקף מהותי: מס הכנסה על פעילות עסקית, מס ערך מוסף (מס שכר), מיסי מקרקעין ועוד. הוראות המס נכללות בחקיקה, חקיקת משנה , הוראות ביצוע ופרשנות בתי המשפט. חבות המס מותנית, במקרים רבים, בהתנהגות המלכ"ר, מנהליו ועובדיו.

קהל היעד:                           חברי ועד מנהל, פעילים ומתנדבים במוסדות ללא כוונת רווח. כל מי שיש לו עניין בנושא זה.

מטרת יום העיון                   הכרות עם הוראות החוק המחייבות ועם פרשנותן בפסיקה בנושאים הבאים: מיסוי ההכנסה החייבת, מתן זיכוי ממס לתורמים לעמותה והוראות ניהול ספרים. 

  נושאי יום העיון

ü      מוסד ציבורי ומטרות ציבוריות

ü      הטבות המס למוסד ציבורי

ü      הכנסה עסקית ופעילות עסקית מותרת

ü      רווח הון, הכנסה מדיבידנד והפרשי הצמדה

ü      מיסוי הוצאות עודפות

ü      זיכוי ממס בגין תרומות

ü      הוראות ניהול ספרים ופסילת ספרי חשבונות

ü      ניכוי מס במקור והתקשרות בעסקה עם גוף ציבורי

ü      שאלות ותשובות

·         יום העיון  יציג את הנושאים המפורטים ואינו כולל יעוץ אישי..

·         בהמשך יתקיים יום עיון נוסף בנושאים נוספים הקשורים למיסוי מלכ"רים

המרצה                                  עידו כנען רו"ח,  CIA CISA

 

עלות:                                     120 ₪ למשתתף

 

פרטים נוספים:                   יורם מנור- מנהל הדרכה (מתנדב) במועצה להתנדבות -03-5608888 

                                   

הרשמה                         העברת טופס ההרשמה המצורף לזה, לפי מען הרשום בטופס.

 


תאריך 23/05/2012
מיקום המועצה הלאומית להתנדבות בישראל
תל- אביב רחוב יגאל אלון 30 (בית מכללת תל-אביב)
עבור לתוכן העמוד