שולחנות עגולים

מעשה ההתנדבות של יחידים וקבוצות, הוא ביטוי מקורי וספונטני של היפה ברוח אדם,עשייה מתוך כוונה להשיג יעדים חברתיים, הומניטריים ולהטיב עם החברה והסביבה ולקדם מטרות ערכיות, סביבתיות ואישיות של יחידים וקהילות. כל זאת מרצון וללא תמורה.ההתנדבות היא אבן היסוד בפיתוחה של כל חברה אנושית איכותית. חיוניות ההתנדבות גוברת בעתות מצוקה כלכלית, קיצוץ תקציבי המדינה והרחבת מעגל הנזקקים.

ארגוני המתנדבים, פועלים בכל אותם תחומים שלשמם הוקמו תוך התאמת מטרותיהם למציאות ההולכת ומשתנה, ולצורכי החברה .כיום יותר מתמיד, ממלאים השירותיםהניתנים על ידי מתנדבים את אותם חללים בהם קצרה יד הממסד מלהושיע.

בימים אלו של אחרי המלחמה במציאות של צמצום במשאבים מוסדיים, בעיות בתעסוקה ומשבר אמוני בין האזרח לשלטון ,יש צורך ממשי בבניית תחושת שייכות והרחבת היקף השירותים הניתנים על ידי ארגוני המתנדבים.

לשמחתנו, אנו נמצאים בחברה מבורכת בארגוני מתנדבים שחרטו על דיגלם עשייה למען הזולת, יחד עם זאת חסרגורם מתאם מייעץ ומכוון לשיתוף פעולה .

התאום ושיתוף הפעולה, יחזקן את כוחו ומעמדו של המתנדבואת תרומתו , יחזקו את הארגון ממנו הוא פועל , יקלן על גיוס משאבים , יסייעו בפיתוח הדרכה, העשרה ולמידה ונותן כלים ומיומנויות למציאת פתרונות . ידריכו ויכוונו אותם לדרכים לגיוס ולאיגום משאבים להשגת מטרות משותפות לפיתוחו וקידומו של הישוב והקהילה.

מטרות ויעדים

התכנית להקמה של מועצות להתנדבות יישוביות מניחה יסודות רעיוניים וארגוניים לקידום ההתנדבות במישור המקומי ומעורבות הציבור בהפעלת הקהילה ובפיתוח מסגרות לגיוס, תיאום ומיצוי הפוטנציאל ההתנדבותי במישור המקומי.

1.חיזוק כוחם ומעמדם של ארגוני ההתנדבותבעזרת תיאום ,הדברות וקביעת מדיניות בנושאי התנדבות בישוב.

2.הדרכה ועידוד ארגונים לגיוס ומציאת משאבים מקומיים מתאימים.

3."השולחן העגול" יסייעלארגונים החברים בו, בפיתוח תכניות הדרכה, אשר יקנה להם כלים ומיומנות לקריאת המפה בישוב ומציאת פתרונות.

4."שולחן עגול" מקומי, ידריך ויכוון את הארגונים למציאת דרכים לאיחוד וגיוס משאבים וכן גיוס כללי להשגת המטרות.

5."שולחן עגול"יכוון את המשאבים לטובת כלל הנזקקים תוך מניעת כפילויות ובזבוז וניצול יעיל של המשאבים.

6.מועצת המתנדבים תפעל להדברות, תיאוםוקביעת מדיניות בנושאי ההתנדבות בישוב תוך ריכוז ידע והפצתו.

7."שולחן עגול יפעל לעידוד איתור משימות נוספות , איתור מתנדבים וגיוסם .

8.תכנון, ביצוע והערכת פרויקטים ומשימות שהשותפים לקחו על עצמם על ידי הקמת ה"שולחן עגול".

עבור לתוכן העמוד