קישור חקיקה בנושא מתנדבים

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל מברכת על הרחבת ההקלות למתנדבים שאושרה ע"י ועדת הכספים של הכנסתקרא עוד >>
המחלוקת העולה בתיק זה היא האם פעילותה של התובעת בגן של נעמ"ת הייתה כמתנדבת המבקשת לעצמה "מקום שיקום", או כעובדת הזכאית לתשלום שכר ההולם את תרומתה: "...לטעמנו, פעילותה של גליה בגן הילדים אינה נכנסת בגדר 'פעילות התנדבותית'. זאת משום שפעילותה של התובעת בגן ילדים כסייעת, או עוזרת סייעת (ובכלל לא משנה אם היה עבורה תקן, אם לאו) ...

-פסק הדין במלואו-קרא עוד >>
זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל.קרא עוד >>
באתר משרד המשפטים - נמצא את יחידת רשם העמותות. באתר היחידה ניתן לבדוק אישורי ניהול תקין של עמותות, לשלם אגרות שונות הקשורות לעמותות, ניתן לחפש נתונים על עמותות, תבחינים שונים ותמיכות.קרא עוד >>
"חוק העמותות, התש"ם - 1980" אשר נכנס לתוקף ביום 1/4/1981 (מתוך אתר משרד המשפטים, רשם העמותות)קרא עוד >>
הזכויות המגיעות למתנדבים, שבריאותם נפגעה במסגרת פעילותם ההתנדבותיתקרא עוד >>
עבור לתוכן העמוד