ביטוח לאומי - זכויות המתנדבים

"מתנדב" - מי שפעל בהתנדבות שלא בשכר למען הזולת על-פי הפניה של גוף ציבורי המוסמך להפנות מתנדבים, ופעילותו נעשתה למטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית; מי שממלא ללא שכר ושלא במסגרת שירות בצה"ל חובת אבטחה לפי חיקוק; מי שהושיט עזרה לזולת או עשה פעולה להצלת חייו או רכושו של הזולת; מי שעושה עבודה ציבורית או שירות לציבור מכוח חוק העונשין; מתנדב במד"א, בארגון לעזרה ראשונה, או בארגון למניעת נזקים לגוף או לרכוש, או בארגון לטיפול בחולים או באנשים שאינם מסוגלים לטפל בעצמם, או בארגון המטפל בקבורה, ובלבד ששר העבודה אישר את הארגון; וכן כבאי מתנדב.

למתנדב שלא השתכר לפני הפגיעה תשולם גמלה המחושבת כאילו הכנסתו החודשית היתה בסכום מחצית השכר הממוצע. דמי פגיעה ליום בינואר 2005 - 84.60 ש"ח.

תביעה לגמלה

מתנדב שנפגע תוך כדי ועקב פעולת התנדבות, לרבות פגיעה בדרך למקום ההתנדבות וממנו, וכן לתלויים במתנדב שנפטר עקב פגיעה שאירעה לו בנסיבות האלה, ניתנות גמלאות כאמור בפרק ביטוח נפגעי עבודה ולפי תנאי הזכאות האמורים שם.

את התביעה יש להגיש בסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים.

עבור לתוכן העמוד