ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי 2009
המועצה הלאומית להתנדבות בישראל מברכת על הרחבת ההקלות למתנדבים שאושרה ע"י ועדת הכספים של הכנסת
הגדל

במטרה להקל על ארגוני התנדבות ומוסדות ציבור המחזירים למתנדב סכומי הוצאות שהוציא למימוש מטרותיו הציבוריו של המוסד הציבוריות וכדי להקל על פעילותם של מלכ"רים ולעודד את ההתנדבות בהם, הורחבה את הרשימה המפורטת והוגדלו התקנות הנקובים בהם כדלקמן:

א. הוצאות כיבוד - במקום סכום של עד 12 ש"ח לאדם לאירוע יבוא 24 ש"ח לאדם באירוע.

ב. הוצאות לרכישת דלק המשמש למתנדב לנסיעה למקום פעילותו ההתנדבותית - הורחב סעיף סוג ההוצאה גם לגבי נסיעה בתחבורה ציבורית, בסכום שלא יעלה על 200 ש"ח לחודש, והוגדלה ההוצאה לרכישת דלק לסכום של 600 ש"ח (במקום 300 ש"ח - שהוא הסכום המעודכן לשנת 2009), בניכוי הסכום שהותר בשל נסיעה בתחבורה ציבורית באותו חודש.

ג. הוצאות עבור שיחות שטלפון מביתו של מתנדב - הורחבה ההוצאה גם לגבי שיחות מטלפון נייד והוגדל סכום ההוצאה המירבי לחודש לסך של 100 ש"ח, במקום 50 ש"ח, שפי שקיים היום.

התקנות יכנסו לתוקפן החל מינואר 2009, השנה.

 

עבור לתוכן העמוד