קישורים לעדכונים

אותו הגישו המועצה בשיתוף עם המפט בשירות הקהילה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסתקרא עוד >>
"הוצאה שהוציא מתנדב בקשר למטרותיו של מוסד ציבורי תותר לו בניכוי עד גובה הסכום ששילם לו המוסד הציבורי כהחזר הוצאותיו, כלומר, אין כל הגבלה עד הסכום שמוציא המתנדב, כל עוד הוא נועד למימוש מטרותיו של המוסד הציבורי"קרא עוד >>
המידע בנושא שירות לאומי נועד לאפשר למתנדבים הפטורים משירות צבאי מטעמי דת, מצפון, ובריאות לשרת את המדינה בהתנדבות בתחומי הרווחה, בריאות, חינוך, קליטת עלייה וחברה ושירות אשר יש בו תועלת לאומית או ציבורית.קרא עוד >>
הפעילות של ארגונים שלא למטרת רווח בישראל מוסדרת באמצעות חמישה היתרים חיונים. אלה מעוגנים בארבה חוקים בסיסים:חוק העמותות – 1980 (נוסח מתוקן – 1996), פקודת מס הכנסה – 1962, חוק מס ערך מוסף – 1975, וחוק הנאמנות – 1979.
קרא עוד >>
פה אחד אישרה ועדת הכספים את בקשת האוצר להקל על שילובם של אלפי מתנדבים במוסדות ציבור: לפיכך, מתנדבים הפועלים במוסדות ציבור יוכלו לקבל החזרי הוצאות עבור נסיעות, כיבוד ושיחות טלפון.קרא עוד >>
הביטוח הלאומי מפרט את זכויות המתנדב שנפגע: על מתנדב, שנפגע בפעולת התנדבות, ועל התלויים בו חלות ההוראות, החלות על נפגעי עבודה והתלויים בהם , לרבות הוראות החוק בדבר הכשרה מקצועית ודמי מחיה לאלמנות ויתומים.קרא עוד >>
מסקנות רואה חשבון יוסף אנג'ל בנוגע למצב המיסוי על ארגונים במגזר. הדו"ח מבהיר בבירור מסכת של אפליות שליליות חמורות ומכוונות במיסוי על ארגוני הסקטור ומצביע על תיקונים דרושים בחוקי המס לגבי הסקטור. קרא עוד >>
הידעת כי רצוי לצייד כל מתנדב בהעתק "טופס הפניית המתנדב" ? הידעת כי מתנדבים הפעילים בתחום איכות הסביבה או בטיפול בבעלי חיים - אינם מבוטחים ע"י ביטוח מתנדבים. קרא עוד >>
עבור לתוכן העמוד