דו"ח מיסוי העמותות: הממשל נגד ארגוני ההתנדבות- הכשלת הסקטור השלישי בעידן של הפרטה וכלכלת שוק
הגדל

 מסמך זה הוכן ביוזמתם הפרטית של:

 פרופ' אליעזר יפה, ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית בירושלים.ראש הקתדרה לחקר ההתנדבות,העמותות והפילנתרופיה, ויו"ר האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית.

 מר אברהם הופמן, יו"ר מועצת ארגוני המתנדבים בירושלים ומרצה למדיניות סוציאלית במכללת אריאל.לשעבר, מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר.  

 רו"ח יוסף אנג'ל, רואה חשבון , חברת אנג'ל את אנג'ל ושות'  רואי חשבון. לשעבר, מרצה במוסדות להשכלה גבוהה בחוגים לכלכלה ומינהל עסקים.

מתוך דאגה לניצול מגזר העמותות (מלכ"רים, מוסדות ציבור, הקדשות, ארגונים ללא מטרת רווח – "הסקטור השלישי") ע"י הממשל והצורך להבטיח המשך פיתוחו ותרומתו של מגזר זה למדינה, אנו מגישים את מסקנות רואה חשבון בנוגע למצב המיסוי על ארגונים במגזר. הדו"ח מבהיר בבירור מסכת של אפליות שליליות חמורות ומכוונות במיסוי על ארגוני הסקטור ומצביע על תיקונים דרושים בחוקי המס לגבי הסקטור.

מגזר העמותות בישראל גדל במידה מדהימה מאז קום המדינה. המגזר מונה כיום למעלה מ- 27,000 עמותות רשומות, ומדי שנה מוקמות למעלה מ-1,000 עמותות נוספות.

עיקר הגידול שחל לאחרונה במספר העמותות נובע באופן ישיר מהמעבר ממשק מעין סוציאליסטי ("מדינת רווחה") לכלכלת שוק. הממשלה חֲדֵלָה לספק שירותים רבים לציבור, ובד בבד מחלקת מענקים מעטים ביד קפוצה, וקונה או מפריטה שירותים באמצעות מגזר העמותות והמגזר העסקי.

עמותות רבות נוסדו כדי למלא את החלל בתחומים שבהם הממשל אינו נותן שירותים או כמענה לצרכים בלתי מסופקים של הציבור הנזקק. באופן אירוני, בעוד שהממשלה מצמצמת את תחומי אחריותה בקצב מהיר, ומסתמכת במידה גוברת והולכת על מגזר העמותות, לא נעשה דבר חיוני כדי לאפשר לעמותות להתרחב, ולהשיג את הביטחון הכלכלי הדרוש להן לפעול כראוי, כדי לשאת בעול שנוצר עקב מדיניות כלכלת השוק החדשה והמצב החברתי המתדרדר. למעשה, הממשלה מנצלת את העמותות כמקור להכנסות אדירות באמצעות מיסוי דרקוני ובלתי הוגן.

אנו סולדים ומתריעים נגד הגישה המקיאבלית של הממשל ומשבר היחסים השורר כיום בין הממשלה לבין מגזר העמותות במדינת ישראל. מובאים במסמך המלצות מעשיות שעובדו ע"י יוזמי הדו"ח לגבי הצורך בהקלות מס, ויצירת תנאים שיאפשרו לארגוני המגזר למצות את מקסימום פוטנציאל התרומה שלהם לחברה הישראלית. בדו"ח מוצג תכנית בת-ביצוע לשיתוף פעולה בין הממשלה ובין מגזר העמותות בעידן של כלכלת שוק, כגון ביטול מס מעסיקים, ביטול התקרה על תרומות מוכרות, העלאת תקרת התרומה ל-50% מההכנסה החייבת, הגדלת הפטור לתורמים, העמדת התקרה הכוללת להטבות מס לתרומות ולמו"פ ל-70% מההכנסה החייבת, העמדת שיעור מס שכר בגובה של 50% משיעור מס ערך מוסף, העמדת שיעור המס בגין הוצאות עודפות בשיעור מס החברות, ועוד.

אנחנו, יוזמי הדו"ח, לא מייצגים גורם רשמי או ארגון כלשהו. אנחנו יוזמים ומממנים את המחקר והכנת הדו"ח בכסף פרטי שלנו, מקרן יפה, קרן זיו ZIV- וממועצת ארגוני המתנדבים בירושלים, מתוך חרדה גדולה למצב הסוציאלי של החברה הישראלית והיחס המכשיל והזלזול של הממשל כלפי ארגוני הסקטור השלישי. אנו מבקשים להביא מידע לידיעת הציבור הרחב, תוך הכרת האימפוטנציה של ארגוני הגג של הסקטור לנתח את המצב, לשנות את חוקי המיסוי, להציל את הסקטור, ולהציג את הסכנות להמשך קיומם הכלכלי של ארגוני העמותות בישראל.

אנו מאוד מבקשים את עזרת הציבור והמחוקקים לשינוי חוקי המיסוי – לא מס שפתיים או נדבות, אלא זכויות שוות לסקטור הפרטי.

 

פרופ' אליעזר יפה

אברהם הופמן

יוסי אנג'ל, רו"ח

 

ראו גם באתר נתינה בתבונה  

להערות: טל. 02-5637450

עבור לתוכן העמוד