הנחיות לביטוח מתנדבים בסיוע לתושבי הצפון ועוטף עזה על פי הנחיות הביטוח הלאומי
הגדל

לאור המצב הביטחוני הקיים כיום בארץ יתכן וארגונים יקלטו מתנדבים חדשים. אנו מבקשים את שימת לבכם להנחיות בהקשר לביטוח מתנדבים באמצעות המוסד לביטוח לאומי. יש להקפיד לשמור ולמלא את ההנחיות על מנת למנוע תקלות ומצבים לא רצויים.
 

הארגון יקיים רשומה של כל מתנדב (חדש ) המתגייס ו/או מופעל למטרת סיוע לתושבי הצפון ועוטף עזה, בתחומים שפורטו בתקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים). הרשומה תכלול את הפרטים הבאים: שם משפחה, שם פרטי, מספר תעודת זהות, כתובת מגורים,תאריך תחילת הפעילות, סוג הפעילות-פרוט המשימה, המקום בו מתבצעת פעולת ההתנדבות.

  1. הארגון ייתן בידי המתנדב מכתב הפנייה הכולל את: פרטיו של הארגון המפעיל, תיאור המשימה, תאריך ההצטרפות ,וזאת בנוסף לפרטים אודות המתנדב, כמפורט בסעיף הראשון.
  2. ארגון שאושר ע"י שר הרווחה כגוף ציבורי המוסמך להפעלת מתנדבים לעניין ביטוח מתנדבים לפי פרק י"ג לחוק הביטוח הלאומי ,ישמור אצלו את רשומת המתנדבים.
  3. ארגון שאינו גוף ציבורי כאמור לעיל ,יעביר את רשימת המתנדבים לרכז המתנדבים ברשות המקומית שבתחומה פועל הארגון- לפני תחילת הפעילות.

 

בברכה,

מתי וייל

מנהלת

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל


העתק- גברת אמיליה שחורי
מנהלת תחום דמי פגיעה בעבודה- המוסד לביטוח לאומי
.


‏20 יולי, 2006

לכבוד
יו"ר / מנכ"ל הארגון

 

הבהרות היועצת המשפטית בנוגע לביטוח מתנדבים

 בהמשך למכתב שנשלח אליכם אתמול על ידי מתי וייל, בנושא ביטוח מתנדבים, ברצוני להבהיר את המצב המשפטי, על מנת למנוע אי הבנות :

כל אזרח  או תושב  אשר נפגע כתוצאה מפעולת איבה זכאי לתגמולים על פי חוק התגמולים לנפגעי פועלות איבה, תש"ל – 1970.

לפיכך, כל מתנדב אשר נפגע (נפצע או נהרג וחו"ח) עקב פגיעה של קטיושה או כל נשק אחר יהיה מוכר על פי אותו חוק כנפגע פעולות איבה, והזכויות על פי חוק זה הן כמעט זהות לאלה של חייל שנפגע בעת מלחמה.

על כן, שאלת הביטוח עבור מתנדבים מתעוררת לגבי מקרים שאינם מכוסים לפי החוק, קרי, כאשר אדם נפגע בנסיבות רגילות, ולא כתוצאה ישירה מ"פעולת איבה".

לגבי המקרים האחרים יש לנהוג על פי ההנחיות שנשלחו על ידי מתי וייל במכתב שנשלח לכם אתמול.

במידה ויהיו לכם שאלות נוספות, נעמוד לרשותכם.


 בכבוד רב,

בתיה זקס,      עו"ד

יועצת       משפטית

 

עבור לתוכן העמוד