קצבאות ותגמולים למתנדבים

מטרת החקיקה היא לפצות את המתנדב על הנזק הגופני או הנפשי, שנגרם לוכתוצאה מפגיעה  תוך כדי ועקב פעולת ההתנדבות, ועל ההפסד בשכרו או בהכנסתו.
כמו כן זכאים לגמלאות התלויים במתנדב שנהרג כתוצאה מפגיעה, שאירעה לובמהלך התנדבותו. הזכאות היא 
לגמלאות תלויים בנפגעי עבודה.
כפגיעה תוך כדי ועקב פעולת ההתנדבות נחשבת גם פגיעה, שאירעה למתנדבבדרך למקום, שבו מבוצעת פעולת ההתנדבות או בחזרה ממנו, אף אם לא יצאמביתו למקום ההתנדבות, או לא היה בדרכו חזרה לביתו, ובלבד שנתקיימו שארהתנאים המתחייבים לגבי תאונה בדרך לנפגע עבודה.

על מתנדב, שנפגע בפעולת התנדבות, ועל התלויים בו חלות ההוראות, החלות על נפגעי עבודה  והתלויים בהם , לרבות הוראות החוק בדבר הכשרה מקצועית ודמי מחיה לאלמנות ויתומים.

לקריאת המידע המלא לחצו כאן

עבור לתוכן העמוד