"אות מופת" בכנס שדרות לחברה לשנת התשע״ה 2015
הגדל

"אות מופת" בכנס שדרות לחברה

לשנת התשע״ה 2015

״המועצה הלאומית להתנדבות בישראל״ מעניקה בתיאום עם ״כנס שדרות לחברה״ ״אות מופת״ על פעילות חברתית, שנועד לעודד פעילות חברתית במדינת ישראל, לחזק את המרקם החברתי, לתרום ללכידות חברתית ולשפר את איכות החיים של הקהילה והיחידים בתוכה.

האות יוענק לבודדים ו/או לקבוצות, שהצטיינו בתחום בו הם פועלים ופעילותם תרמה תרומה ייחודית בעלת ערך לחברה.

ועדה מיוחדת מטעם ״המועצה הלאומית להתנדבות בישראל״ ו״כנס שדרות לחברה״, תבחר את הזוכים. כל אזרח או ישות משפטית רשאים להציע את מועמדותם ו/או מועמד אחר לאות.

 

לשם קבלת שאלוני המלצה יש לפנות אל: ״המועצה הלאומית להתנדבות בישראל"

 

 ת.ד. 62275 | מיקוד 61621 | פקס: 03-5606670 | לכרמלה 054-7458170

 

www.Ivolunteer.org.il 

 ivolunteer@ivolunteer.org.il

המועד האחרון להגשת מועמדות הוא 22.9.2015

 

עבור לתוכן העמוד