אודות כנס שדרות לחברה
מטרתו של כנס שדרות היא להפוך ולהיות המנוע לשיח החברתי אשר מתרחש במדינה ולהעלות נושאים, הצעות, רעיונות ודרכי התמודדות עם המצבים הקשים להם אנו עדים
הגדל

זה זמן רב מעיקות על החברה הישראלית בעיות רבות בתחומים שונים. את החברה מפלגים שסעים חברתיים בנושאים קיומיים מחד ומחלוקות מגזריות שונות מאידך. בעיות אלו יכולות, בצורתן הקיצונית, להוות איום של ממש על המשך קיומה בביטחון של החברה הישראלית. לצערנו, אל מול כל אלו קשה להבחין במדיניות לאומית בתחום החברתי. מדיניות שאמורה לתת מענה לעניינים אלו.

מתוך מודעות לתמונת המצב ומתוך אחריות לאומית וחברתית החליטו המכללה האקדמית ספיר והמועצה לביטחון חברתי, לקיים כנס חברתי שנתי, שייערך בעיר שדרות ואשר יבחנו בו נושאים שונים הקשורים למחלוקות ולשסעים המפלגים את החברה הישראלית.

מטרתו הסופית של כנס שדרות היא להפוך ולהיות המנוע לשיח החברתי אשר מתרחש במדינה ולהעלות נושאים, הצעות, רעיונות ודרכי התמודדות עם המצבים הקשים להם אנו עדים כמעשה יום יום במציאות הישראלית שלנו.

הכנס מתקיים בעיר שדרות ומחולק למושבי דיון שונים. כל מושב ייוחד לנושא מסוים ובמהלכו תוצג תמונת המצב הנוכחית, תועלה הצעה לפתרון ויתקיים דיון בפאנל מומחים, אשר יחווה דעתו על הנאמר. בתום הכנס ירוכזו המסקנות ויוצגו במושב מסכם, כהצעה למדיניות חברתית כוללת, מתוך כוונה להביא לשינוי אמיתי ומהותי במצב החברתי.

את הכנס מכינים טובי המומחים בתחומם מישראל ובמהלכו מוצגים ניירות העבודה אשר הוכנו לקראת הכנס על ידי צוותי ההכנה של המועצה לביטחון חברתי ומכללת ספיר. במושבי הדיון עצמם ישתתפו אישים בולטים בעלי עמדה בתחומי העיסוק של המושבים. בכל מושב יינתן ייצוג לנציגי הממשלה אשר יציגו את עמדת המדינה בתחומים בהם נעסוק.

לאתר כנס שדרות לחברה

עבור לתוכן העמוד