אות מופת לתנועה למען איכות השלטון (ע"ר) על תרומתה לביטחון החברתי.

 התנועה למען איכות השלטון בישראל הוקמה בשנת 1990 במטרה לקדם תרבות שלטון ראויה בישראל ולהיאבק בגילויים הרבים הקשורים בהפרת כללי מנהל תקין ופגיעה בטוהר המידות במוסדות השלטון בישראל. התנועה נוסדה כתנועת מחאה על ידי קומץ אזרחים שרצו שיפור משמעותי במנהל הציבורי התקין ובמשטר הפוליטי בישראל. כיום מונה התנועה כ- 13,000 חברים ותומכים . במהלך 15 שנות פעילותה הענפה ביססה התנועה עצמה כשומרת נאמנה של שלטון החוק והסדר הציבורי בישראל וכ-"כלב השמירה" של הדמוקרטיה.

בהיותה ארגון עצמאי, לא מפלגתי שאינו תלוי כלל במימון ממשלתי, הפועל על ידי מתנדבים ותורמים מן הציבור , מיצבה עצמה התנועה כעותר הציבורי החשוב בישראל . התנועה אינה נרתעת  במקרה הצורך מהטלת ביקורת על כל רשות או מוסד שילטוני ציבורי בישראל - מרכזי, מקומי  ואזורי לרבות צה"ל ומשטרת ישראל.

 התנועה למען איכות השלטון בישראל פועלת בדרכים רבות לחשיפת מחדלים ולמיגורם, להרתעת האחראים להם ולעידוד וציון לשבח בגין התנהלות תקינה של אנשי ציבור ומוסדות הראויים לכך. עינהם הבוחנות של מתנדבי התנועה ופעיליה הביאו פעמים רבות לתיקון עוולות וחיסול אי סדרים רבים מאוד לאחר שנחשפו בביקורת נוקבת, תוך שימוש בהליכים משפטיים לרבות עתירות לבין הדין הגבוה לצדק. התנועה למען איכות השלטון בישראל  הצליחה להעלות לסדר היום הציבורי דיון בסטנדרטים אתיים רבים של עובדי ציבור ותבעה להטמיע תרבות שלטונית המבוססת על נורמות ראויות. היא פעלה לחזק את מודעות הציבור באמצעות מעורבות אזרחית גדולה יותר ועודדה את שקיפות הפעילות בשלטון התנועה משיגה את מטרותיה באמצעות עתירות לבג"צ, חשיפת מחדלים של עובדי ציבור שאינם תואמים את המינהל הציבורי התקין. הפעלת "קו פתוח"לקבלת תלונות הציבור  וטיפול בהן על ידי 3 שלוחות של סטודנטים  למשפטים ומתן סיוע  ועזרה משפטית  ללא תשלום לחושפי מחדלים ושחיתויות. התנועה  מעניקה מידי שנה בשנה את תואר "אביר איכות השלטון" לעובדי ציבור שתרמו ופעלו בתחומים הרבים של האתיקה בחיים הציבוריים, עורכת סימפוזיון שנתי בנושאי ממשל איכותי, מארגנת הפגנות ועצומות וכן עצרות ציבוריות ו"חוגי בית" בכל רחבי הארץ. לתנועה גם זרוע אוטונומית בדמות המכללה לאיכות השלטון בישראל שעוסקת בחינוך והטמעת ערכי הדמוקרטיה.

אות המופת על תרומתה רבת השנים לביטחון החברתי  מוענק לתנועה למען איכות השלטון בישראל  על היותה אות ומופת לשמירה קפדנית על קוד התנהגות ארגוני ציבורי ראוי ובזכות פעילותה להשרשת ערכי מוסר וצדק בקרב כלל משרתי היבור, יחידים וארגונים כאחד, למען איכות שלטון טובה יותר בישראל.

   


לחצו כאן לאתר העמותה

 לצפייה בנימוקים להענקת אות המופת  נא ללחוץ על התמונה

עבור לתוכן העמוד