הגשת מועמדות לאות הנשיא למתנדב תשס"ו 2006

מועמדות  ל"אות הנשיא למתנדב" תשס"ו-2,006

"אות הנשיא למתנדב" מוענק ע"י נשיא המדינה מדי שנה למתנדבים, למוסדות וארגונים אשר מתקיימת בהם פעילות התנדבותית של מבגרים ו\או נוער אשר תורמת תרומה מיוחדת לטובת המדינה והחברה בישראל

האות מבטא את שאיפתו של נשיא המדינה לטפח ערכים של מעורבות חברתית, נתינה למען הזולת , אחריות הדדיתואהבת האדם והארץ בקרב תושבי ישראל.

כל אזרחאו תושב קבע, וכן כל מפעל, מוסד או ארגון שלא קיבל בעבר את "אות הנשיא למתנדב" יכול להיות מועמד לקבלת האות. הרחבה או שינוי של תחומי הפעילות לא יהווה עילה להענקת האות פעם נוספת.

לא ניתן להגיש מועמדות לגבי מי של עסקו בפועל בהתנדבות באותה השנה או שאינם בחיים.

כל מועמד אשר לא זכה באות יכול להגיש שוב מועמדות בכל שנה.

המועמדות חייבת להיות מוגשת על גבי טפסים שנועדו לכך עפ"י ההנחיות, בהתאם להגדרות המצורפות ובתוך פרק הזמן שנקבע לכך, כפי שמתפרסם בכלי התקשורת.

שאלות, הבהרות וטפסים יש להפנות אל:

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

ת.ד. 36259 תל אביב 65117

טלפון: 03-5608888

פקס':03-5606670

 או בכתובת דוא"ל ivolunteer@ivolnteer.org.il

מועמדויות ניתן להגיש עד ה 1.2.06 ולא יאוחר מהתאריך הנקוב

עבור לתוכן העמוד