מועמדות ל״אות הנשיא למתנדב״ תשע״ה - 2015
הגדל

לשכת נשיא המדינה 

 

שבט תשע״ה ינואר 2015

שלום רב,

 

הנדון: מועמדות ל״אות הנשיא למתנדב״ תשע״ה - 2015

״אות הנשיא למתנדב״ מוענק ע״י נשיא המדינה מדי שנה למתנדבים, למוסדות וארגונים אשר מתקיימת בהם פעילות התנדבותית של מבוגרים ו/או של נוער אשר תורמת תרומה מיוחדת לטובת המדינה והחברה בישראל.

האות מבטא את שאיפתו של נשיא המדינה לטפח ערכים של מעורבות חברתית, נתינה למען הזולת, אחריות הדדית ואהבת האדם והארץ בקרב תושבי ישראל.

השנה יוענק אות מיוחד על פעילות התנדבותית לעידוד דו קיום בין מגזרי האוכלוסיה בחברה הישראלית, לטיפוח הסובלנות ולמניעה וצמצום האלימות בחברה.

כל אזרח או תושב קבע, וכן כל ארגון, מוסד או מפעל שלא קיבל בעבר את ״אות הנשיא למתנדב״ יכול להיות מועמד לקבלת האות. הרחבה או שינוי של תחומי הפעילות לא יהוו עילה להענקת האות פעם נוספת.

לא ניתן להגיש מועמדות למי שלא עסקו בפועל בהתנדבות באותה שנה, או שאינם בחיים.

כל מועמד אשר לא זכה באות, יוכל להגיש שוב מועמדות בכל שנה.

המועמדות חייבת להיות מוגשת על גבי הטפסים המצ״ב שנועדו לכך, (מועמד יחיד או מועמד שהוא ארגון/קבוצה), עפ״י ההנחיות הנ״ל, בהתאם להגדרות המצורפות ובתוך פרק הזמן שנקבע לכך, כפי שמתפרסם בכלי התקשורת ובהנחיות.

שאלות, הבהרות ובקשות לטפסים יש להפנות אל:

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל ת.ד. 62275 תל אביב 61621 טלפון: 5608888 - 03, פקס: 5606670 - 03 דוא״ל avraham@ivolunteer.org.il

 

המועד האחרון להגשת מועמדות יום ראשון י׳ באדר תשע״ה 1.3.2015

 

בכבוד רב,

ציונה רוזנטל

ממונה על ״אות הנשיא למתנדב״


עבור לתוכן העמוד