נוער: גרעיני "עודד" של התנועה הקיבוצית
על פעילותם, במסגרת שנת התנדבות, בקרב עיירות פיתוח, ועל תרומתם לצמצום הפער החברתי והתרבותי של תושבי עיירות אלועבור לתוכן העמוד