מינה ברין מירושלים
על פעילותה הענפה למען צה"ל, וכמצייגת עשרת אלפים נשים הפועלות בהתמדה במחנות הצבאעבור לתוכן העמוד