השופט (בדימ.) יצחק ברא"ז מפ"ת
על פעילותו המבורכת לקידום הספורט העממי ולשיפור איכות החיים והסביבה
עבור לתוכן העמוד