הזוכים בתשס"ח

על תמיכה וסיוע במשך שלוש שנים לשיפור איכות חייו של נכה קשישקרא עוד >>
על פועלה לקידום ושמירה על זכויות חברתיות של נזקקיםקרא עוד >>
על סיוע נפשי לאנשים שנפגעו מפעולות האיבה וממצבי החירום במדינת ישראלקרא עוד >>
על פועלה לחינוך ופיתוח מנהיגות צעירה מקרב בני הנוערקרא עוד >>
על סיוע למשפחות נזקקות ולמרותקים למיטת חוליים בבתי החולים קרא עוד >>
על פועלו לשימור מורשת הבדואים ולדו קיום בין בדואים ליהודים קרא עוד >>
על פועלו להשבתם של מאות מפוני גוש-קטיף למעגל העבודהקרא עוד >>
על סיוע לנזקקים ועל הקמת מפעל הזנה לילדים באזורי מצוקה ברחבי הארץקרא עוד >>
על סיוע חומרי וחברתי ל – 30,000 ניצולי שואה נצרכיםקרא עוד >>
על הקמה וניהול של בית חם לילדים מונשמים בעלי צרכים מיוחדים עם מחלת smaקרא עוד >>
על סיוע לילדים לקויי ראיה ועיוורים ולמשפחותיהםקרא עוד >>
על פיתוח וקידום ההתנדבות בבאר שבע והסביבהקרא עוד >>
עבור לתוכן העמוד