מגן שר הבריאות 2008
הגדל

"מגן שר הבריאות" למתנדבים/ות מצטיינים/ות נועד להעלות על נס מעשי התנדבות של יחיד/ה או קבוצה, אשר במסירותם ודבקותם במשימה שנטלו על עצמם, יש כדי לשמש אות ומופת לרבים.

"מגן שר הבריאות" לשנת תשס"ח יוענק ע"י שר הבריאות, ח"כ יעקב בן-יזרי, למתנדבים/ות מצטיינים/ות אשר בפעילותם יוצאת הדופן תרמו תרומה מיוחדת לרווחתו ובריאותו של הציבור. המגן יוענק ליחידים/ות, קבוצות, ארגונים, בני נוער, הפועלים בהתנדבות בתחומי הבריאות.

  • על המועמד/ת להיות אזרח/ית המדינה או תושב/ת קבע.
  • המלצה על מועמדות תוגש על גבי טפסים מיוחדים ב - 5 עותקים, אותם ניתן לקבל במועצה הלאומית להתנדבות בישראל.
  • להמלצה יש  לצרף תעודות, מכתבים, תמונות וכל חומר תיעודי אחר על המועמד/ת.
  • להמלצה על עמותה ו/או על מתנדב המכהן בתפקיד יו"ר, גזבר או מנהל ארגון יש לצרף אישור ניהול תקין עדכני.
  • ההמלצות והחומר המצורף לא יוחזרו.

שאלות, הבהרות וטפסים להגשת מועמדות ניתן לקבל:
במועצה הלאומית להתנדבות בישראל בטלפון: 5608888 – 03  בפקס 03-5606670
ובמשרדי המועצה  רח' החשמל 18 תל-אביב 65117
בפורטל ההתנדבות בישראל www.ivolunteer.org.il
באתר האינטרנט של משרד הבריאות בכתובת www.health.gov.il

את ההמלצות יש לשלוח אל:
המועצה הלאומית להתנדבות בישראל
ת.ד  36259 ת"א מיקוד 61362.
 
לא ישלח אישור בכתב על קבלת מועמדות, וכן החומר המתקבל לא יוחזר.
הודעות תימסרנה אך ורק לזוכים במגן,ולממליצים.
המועד האחרון להגשת מועמדות הינו 22.7.2008

עבור לתוכן העמוד