דבר יו"' ועדת הבחירה
הגדל

כבשנים הקודמות מלאכת בחירת הזוכים באות המופת בעבור תרומה לחברה בכנס ישראל (שדרות) לחברה לא היתה קלה, לוועדה הגיעו למעלה ממאה מועמדים (ארגונים ואישיים) הפועלים בהתמדה וללא לאות בתחומים חברתיים שונים ותורמים לקידומן ולשפור רווחתן, בריאותן, ואיכות חייהן של אוכלוסיות שונות הנתונות במצבי מצוקה.  הכרת חברי הועדה הייתה שרבים מהארגונים והאישים היו זכאים לאות המופת, אך משימתנו היתה לבחור בשלושה בלבד, הנבחרים הם על כן ראשונים בין שווים.

הפעילות ההתנדבותית בישראל בכללותה הבאה לידי ביטוי בפעילות של אלפי ארגונים ובמוערבות של עשרות אלפי מתנדבים הפועלים ללא תמורה בתחומי עשייה שונים ותורמים לחברה הישראלית ראויה לאות מופת. הזוכים באות מייצגים על כן את הפעילות ההתנדבותית המשקפת בעידן זה של משבר מוסרי את פניה היפים של החברה הישראלית.

                    בברכה לזוכים ולכל הארגונים,
                  פרופ' יוסף קטן
                   יו"ר הוועדה

עבור לתוכן העמוד