תוכן עניינים חלק א'

 

 

תודות

6

מבוא

7

פתח דבר

8

הקדמה:

  1. למה מדריך ואיך נעזרים בו?
  2. על ההתנדבות
  3. על ההתנדבות בישראל

9

9

11

17

פרק 1: מדוע אנשים מתנדבים?

א.      מה מניע מתנדבים?

ב.       מוטיבציה מכמה נקודות מבט

ג.        השימוש במוטיבציה – השלכות לגבי ארגונים

ד.       דרכים בדוקות לחיסול המוטיבציה של המתנדבים

ה.      להבטיח את העתיד – יצירת מוטיבציה להתנדבות בקרב בני נוער

ו.        סיכום

23

23

25

30

34

35

36

פרק 2: תכנון עבודה עם מתנדבים

א.      תכנון

ב.       כיצד מתכננים מעורבות מתנדבים

ג.        הגדרת תפקידים למתנדבים

ד.       מרכיביה של תכנית התנדבות יעילה

ה.      סיכום

39

39

41

47

51

53

פרק 3: גיוס מתנדבים

א.      מהו גיוס מתנדבים?

ב.       גורמים המשפיעים על הגיוס

ג.        שתי ציפורים

ד.       גיוס: מה, מי, היכן, כיצד

ה.      סיכום

ו.        נספח

55

55

57

61

62

78

80

עבור לתוכן העמוד