כוחן של מילים
המילים"מתנדב" ו"התנדבות" מתארות התנהגות חברתית חיובית ולמרות זאת מושמצות לא מעט בלשונות רבות ובארצות שונות, ובישראל בכלל זה...

נסו את התרגיל הבא: עצמו עיניכם וחשבו על המילה "מתנדב". עכשיו חשבו על המילים "חבר הנהלה" או "יועץ ללא תשלום" PRO BONO איזו תדמית היא חיובית יותר? מכובדת יותר? חזקה יותר? המונח "מתנדב" מעלה בדמיון, לעתים קרובות, "דודה" שמתנדבת כי אין לה שום דבר טוב אחר לעשות בזמנה הפנוי, או "פרייאר" הנותן מזמנו בחינם. העובדה שבישראל יש "מתנדבים" לשירות צבאי קרבי, שבארצות הברית יש צבא של "מתנדבים" או שבחברות הקומוניסטיות היו אלו ש"נודבו" בכפייה למלא תפקידים שהממשלה ראתה כנחוצים אינה גורעת מן היחס הציני. בדומה לכך, "רכז מתנדבים" בדרך כלללא נתפס כתפקיד נחשב במיוחד או מכניס במיוחד, למרות הערך שתפקיד זה מביא בסופו של דבר לארגונים המסתמכים על מתנדבים. נראה כי למילה הזו יש בעיה בתדמיתה. הדבר ניכר אף יותר בכנסים ארציים על התנדבות, שהיו כמעט תמיד נחלתם הבלעדית של אזרחים בוגרים ושלעובדים סוציאליים. דומה שאחד התוצרים של הגישה הזו - לפעמים אדישה, לפעמים שלילית - למונח "התנדבות", הוא ההיענותה לא גבוהה למודעות "דרושים מתנדבים". דרך אחת למשוך אנשים לעשייה התנדבותית היא פיתוח של צורות חשיבה ומערך מושגים אחרים על התנדבות. אחרי הכול, כוחה של ההתנדבות הוא שהקים מדינות ותנועות חברתיות, הצית מהפיכות, לחם במלחמות, בממשלות, בעוולות ובשריפות. ישנם מילים וביטויים רבים כל כך לתיאור תחום ההתנדבות. מדוע עלינו להגביל את עצמנו? 'מעורבות קהילתית', 'פעילות קהילתית', 'חבר.ת בארגון', 'שותפות בהנהלה', 'עבודה סוציאלית','אקטיביזם', 'שירות ללא תשלום', BONO) ,(PRO 'שירות קהילתי', 'סוכן שינוי חברתי', 'מחויבות אישית', 'חברות פעילה', 'הזדמנויות למעורבות', חסד', 'תיקון עולם', 'השתתפות אזרחית', 'התארגנות קהילתית', 'מעורבות אזרחית', 'אזרחות פעילה', 'החברה האזרחית'. מושגים אלו מתארים למעשה את המגוון הרחב שקשור במה שאנחנו מכנים "התנדבות". הגיע הזמן להרחיב ולגוון את אוצר המילים ואת התפיסות שבהם משתמשים כשאנו חושבים על התנדבות. ארגונים שרוצים להרחיב את מעגל הפעילים יהוו גורם משיכה אם יחפשו "אזרחים אכפתיים המעוניינים לפקח על איכות המים בשכונתם", "הורים שיסייעו לחדש את ספריית בית הספר", או "אנשים ידידותיים לביקור קשישים" במקום לחפש "מתנדבים" בעלמא. התנדבות היא היפוכה של האדישות; היא דוגלת במעורבות בחברה מתוך בחירה. היא קשר וקהילה. התנדבות פירושה להשפיע, להוביל שינוי ולעצב את צורת החברה שבה אנו רוצים לחיות.

עבור לתוכן העמוד