על ההתנדבות בישראל
התנדבות פירושה להשפיע, להוביל שינוי ולעצב את צורת החברה שבה אנו רוצים לחיות...
דבר לארגונים המסתמכים על מתנדבים. נראה כי למילה הזו יש בעיה בתדמיתה. הדבר ניכר אף
יותרבכנסים ארציים על התנדבות, שהיו כמעט תמיד נחלתם הבלעדית של אזרחים בוגרים ושל
עובדיםסוציאליים.דומה שאחד התוצרים של הגישה הזו - לפעמים אדישה, לפעמים שלילית - למונח "התנדבות", הוא ההיענות הלא גבוהה למודעות "דרושים מתנדבים". דרך אחת למשוך אנשים לעשייה התנדבותית היא פיתוח של צורות חשיבה ומערך מושגים אחרים על התנדבות. אחרי הכול, כוחה של ההתנדבות הוא שהקים מדינות ותנועות חברתיות, הצית מהפיכות, לחם במלחמות, בממשלות, בעוולותו בשריפות. ישנם מילים וביטויים רבים כל כך לתיאור תחום ההתנדבות. מדוע עלינו להגביל אתעצמנו? 'מעורבות קהילתית', 'פעילות קהילתית', 'חבר.ת בארגון', 'שותפות בהנהלה', 'עבודה סוציאלית','אקטיביזם', 'שירות ללא תשלום', BONO) ,(PRO 'שירות קהילתי', 'סוכן שינוי חברתי', 'מחויבות אישית', 'חברות פעילה', 'הזדמנויות למעורבות', חסד', 'תיקון עולם', 'השתתפות אזרחית','התארגנות קהילתית', 'מעורבות אזרחית', 'אזרחות פעילה', 'החברה האזרחית'. מושגים אלו מתארים למעשה את המגוון הרחב שקשור במה שאנחנו מכנים "התנדבות". הגיע הזמן להרחיב ולגוון את אוצר המילים ואת התפיסות שבהם משתמשים כשאנו חושבים על התנדבות. ארגונים שרוצים להרחיב את מעגל הפעילים יהוו גורם משיכה אם יחפשו "אזרחים אכפתיים המעוניינים לפקח על איכות המים בשכונתם", "הורים שיסייעו לחדש את ספריית בית הספר", או "אנשים ידידותיים לביקור קשישים" במקום לחפש "מתנדבים" בעלמא.
התנדבותהיא היפוכה של האדישות; היא דוגלת במעורבות בחברה מתוך בחירה. היא קשר וקהילה. התנדבות פירושה להשפיע, להוביל שינוי ולעצב את צורת החברה שבה אנו רוצים לחיות.
עבור לתוכן העמוד