דגים או חכות?
לפידניאל סוקץ', מנהל הברית היהודית הפרוגרסיבית בקליפורניה, ארגוני מתנדבים ועמותות לא
פעם "מצטיינים בחלק הנוגע לשירות, להביא בני אדם לעבוד בבתי התמחוי, ופחות מוכשרים
בארגונירווחה - בניגוד לארגוני סנגור ושינוי חברתי - מוכיח את האמירה הזאת. האם די בכך בשאלת השאלות הקריטיות, 'למה האנשים האלה רעבים?'".4 מספרם הגדול של מתנדבים הפעילים שנותיר בשדה "שאריות הקציר" לגר ליתום ולאלמנה(דברים כ"ד: י"ט-כ"ב), או שמא עלינו לספק לאלה"שאין להם" אמצעים להשיג מזון בכוחות עצמם(דרגת הצדקה הגבוהה ביותר על פי הרמב"ם)?האם אין זו סתירה כשמחד נותנים תרומות אוכל ומתנדבים למען משפחות נזקקות
בזמן החגים, ומאידך לא יוצאים נגד מדיניות ממשלתית שלא דואגת לחינוך, לתעסוקה, לשירותים
לאותם נזקקים? גיוס מתנדבים כדי לספק שירותים נחוצים הוא דבר חשוב, אך אל לנו לשכוח לערב מתנדבים באופן דומה לטיפול בשורשי הבעיה ההופכת את השירותים הללו לנחוצים, ובעיצוב פעיל שלחברה צודקת, שבה שירותים אלה יסופקו מאליהם או שלא יהיה בהם צורך כלל.
עבור לתוכן העמוד