החברה האזרחית והתנהגות חברתית

נאמר כבר שלעמותות יש תפקיד חשוב מעבר לפתרון בעיות או למתן מענה לצרכים חברתיים.
לסטרסלמון ,(Salamon) בספרו America Nonprofit of State ,The זיהה את הפונקציות שממלאות עמותות כשירות לנזקקים, בניית קהילות ועידוד ערכים של אכפתיות ודאגה. הארגונים והמוסדות ההתנדבותיים המהווים את החברה האזרחית זכו לתשבחות על היותם מגרש אימונים חשוב לאזרחות טובה ועל שקידתם בטיפוח הרגלים מוסריים או אזרחיים נאים.
אכן,חשיבותה של מעורבות של מתנדבים בארגונים חורגת מן הצרכים של הארגונים עצמם הזקוקים לכשרונותיהם ולמשאביהם של המתנדבים. מעורבותם של מתנדבים נוגעת גם לבניית חברה ופרטים בריאים יותר ולעידוד צורות מקובלות לאינטראקציה אזרחית מוסרית בין בני אדם. לפונקציה הזו של"התנהגות אזרחית" נודעת חשיבות עליונה עם השתנות החברה הישראלית המצויה בשלב שבו מודלים ואידיאולוגיות חברתיים הולכים ומשתנים והאיום שבמיליטריזם, באלימות, באינדיבידואליזם יתר ובשחיתות הולך וגובר. אם ההתנדבות בארגונים אכן מספקת לאזרחים את ההזדמנות לפתח התנהגויות אזרחיות "מוסריות" דוגמת נדיבות, עזרה הדדית, הקרבה עצמית, חמלה, איפוק, אחריות, ואף מכשירה אותם למנהיגות חברתית, הרי זה אינטרס של כולנו לעודד התנדבות.
עבור לתוכן העמוד