סיבות "מהחיים" להתנדב

בסדנאות למתנדבים ולעובדים בשכר בעמותות, שהתקיימו במשך עשר השנים האחרונות, העלו המשתתפים סיבות רבות לכך שבני-אדם מתנדבים; ביניהן: הרצון לרכוש ידידים, להשפיע בעניין החשוב לאותו אדם, להרגיש מועיל, ללמוד או לפתח מיומנויות, או לענות על בקשה של חבר. סקר על ההתנהגות והעמדות הפילנתרופיות בישראל51 הניב תשובות נוספות, כגון: "מאפשר למתנדביםל בטא את עצמם", "מחזק את ההערכה העצמית של המתנדב", "מחזק את תחושת ההשתייכות לקהילה", "יוצר ידידויות" וגם "מאפשר למתנדב ליצור קשרים עם מוסדות וארגונים". המומחית להתנדבות סוזן אליס (Ellis) אספה 60 סיבות להתנדבות שביטאו מתנדבים בארצות הברית ובאירופה. 60 סיבות אלה נעות מן האידיאליסטיות )"כדי לעזור למישהו", "מסיבות דתיות"(למעשיות)"הבוס שלי מצפה שאעשה זאת", "כדי לקבל גישה לשירותים שאני רוצה"(, ולהגשמה העצמית)"כדי ללמוד משהו חדש", "כדי לקבל הכרה"(. חוקרים אחרים תיעדו תשובות, כגון: "מחפש שינוי קצב", "בשביל הכיף", "כדי לשלם חוב לחברה", "בגלל חבר או מנהיג כריזמטיים", או "כדי לסלק רגשות שליליים כגון בדידות או פחד"61. סיבה נוספת להסכים להתנדב ולהמשיך את הפעילות היא, כי החברים שלך עושים זאת ואתה רוצה לעזור להם )אם מבקשים ממך להצטרף(, וגם נהנה להיות בחברתם. אכן, ישנן כנראה מאות סיבות אמיתיות המניעות בני-אדם להתנדב, והן נעות מ"כדי למצוא בן זוג או שותף לחיים" ועד "כדי לשפר את איכות הסביבה".

עבור לתוכן העמוד