סקר הסמכת מנהלי מתנדבים
הגדל

מחקר בנוגע להכשרת מנהלי ההתנדבות בארגונים ובעמותות בישראל מגלה כי רק רבע מהאחראים על ההתנדבות בארגונים שנבדקו אכן עברו הכשרה מתאימה לתפקיד. את המחקר ערכו פרופסור אבי דגני וד"ר רינה דגני, עבור נדב, המרכז הישראלי להכשרה וניהול התנדבות נוער וצעירים.

המחקר, שנערך במרץ 2007, כלל 147 ראיונות טלפוניים עם מנהלי עמותות וארגוני התנדבות, המהווים מדגם ארצי מייצג של אוכלוסייה זו. מבין הארגונים שנסקרו, 9.5%הם ארגונים בינלאומיים, 19% הם ארגונים ארציים ללא סניפים, 36.7% הם ארגונים ארציים עם סניפים ו- 34.7% הם ארגונים מקומיים.

מן המחקר עולה כי 94% מן הארגונים והעמותות ממנים אדם האחראי על נושא המתנדבים. ניכר כי ארגונים ארציים ללא סניפים וארגונים מקומיים משתמשים בכמה בעלי תפקידים כדי לטפל במתנדבים, ואילו ארגונים בינלאומיים או ארגונים מסונפים משתמשים ברכזים ייעודיים לתפקיד.

מרבית מנהלי העמותות (80%) מדווחים שמנהלי ההתנדבות בארגונם עברו הכשרה לתפקיד, אולם רק כרבע ממנהלי ההתנדבות עברו הכשרה ממוקדת בתחום ניהול ההתנדבות ו-25אחוזים נוספים עברו הכשרה עקיפה בתחום. זאת למרות ש-40%ממנהלי המתנדבים נמצאים בתפקידם כבר מעל ארבע שנים ו-22%נוספים מכהנים בתפקיד בין שנתיים לארבע שנים.

עם זאת, ברור כי מנהלי העמותות מייחסים להכשרת מנהלי המתנדבים חשיבות גבוהה. כ-80אחוזים מהם אמרו כי הם סבורים שיש חשיבות רבה להכשרה המקצועית. מן המחקר עולה כי ארגונים בינלאומיים ומקומיים, כמו גם ארגונים המונים מעל 1,000מתנדבים, מייחסים חשיבות גבוהה יותר להכשרה מקצועית. המחקר מציין עוד כי הנכונות להסמיך את מנהל המתנדבים קשורה לוותק המנהל: ככל שהמנהל ותיק יותר, כך נכונותו להסמיך את מנהל המתנדבים יורדת. אולם כאשר המנהל מכהן בתפקידו ארבע שנים, נכונותו להסמיך את מנהלי המתנדבים שוב עולה.

עבור לתוכן העמוד