אלנוהוד העמותה לקידום השכלת נשים בדואיות בנגב
הגדל

אלנוהוד – העמותה לקידום השכלת נשים בדואיות בנגב הוקמה בשנת 1994 ע"י ד"ר פאטמה קאסם ופרופסור רבקה כרמי, במטרה לקדם השכלה בכלל והשכלה גבוהה בפרט של נשים ונערות בדואיות בנדב.
עמותת אלנוהוד מבצעת פעילויות הסברה בקרב הקהילה הבדואית בנושא הקניית השכלה וחשיבותה, מקיימת תוכנית מכינה לנערות בדואיות ופועלת למתן תמיכה כלכלית, חברתית ואקדמית לסטודנטיות בדואיות בין פעילויותיה, מקיימת עמותת אלנוהוד תוכנית גישור בין נשים לגברים בדואים ותוכנית העצמה והעשרה לתלמידות חטיבות ביניים בדואיות ועוד.
בכדי להשיג שינוי במצבה של הקהילה הבדואית כיום, מאמינה עמותת אלנוהוד כי יש לקדם הנהגה חברתית, לקדם את מערכת החינוך הבדואית ולהבטיח היצע של אנשי מקצוע בדואים בשירותים ספציפיים, כאשר לנשים יש מקום חשוב בקידום הנושאים הללו. בעוד חינוך והשכלה הם המפתח לרכישת מקצוע והשתלבות בעולם העבודה באוכלוסיה הכללית בישראל – השכלה אקדמית היא אחד הערוצים החשובים והיחידים הפתוחים כיום בפני צעירה בדואית המבקשת לשפר את הסטטוס הכלכלי – חברתי שלה ולהשתלב בהצלחה בחברה
עמותת אלנוהוד פועלת בחמישה מישורים: כלכלי, חברתי, תמיכה אישית, לימודי ושדולת הפעילות מתבצעת ע"י מתן מלגות לימודים,תוכניות העצמה והעשרה בכדי להקל את ההתמודדות עם המעבר מהחברה הבדואית לעולם האקדמיה, תוכנית תמיכה קבוצתית לסטודנטיות, תוכנית מפגשים בין גברים ונשים, ועזרה לימודית בכדי להקל את סיכויי הקבלה לאקדמיה ואת הסיכויים לסיים את הלימודים האקדמיים בהצלחה ולהשתלב כנשים עובדות ותורמות בחברה
בשנת 1995 היתה לאוניברסיטת "בן גוריון" בנגב בוגרת בדואית אחת , בעוד שבין השנים 1998-2007 , הצטרפו לבוגרי האוניברסיטה עוד 150 נשים בדואיות. מאז החל הגידול במספר הנשים המשכילות בנגב – גדל מספר העמותות המונהגות ע"י נשים בדואיות. מאז החלה עמותת אלנוהוד לקידום השכלת נשים בדואיות בנגב לפעול  , מסתמן שינוי חיובי מוכר , ומספר הנשים הבדואיות בנגב בוגרות מוסדות להשכלה גבוהה בין השנים 1998-2007 , הגיע ליותר מ-700. עמותת אלנוהוד חילקה יותר מ- 440 מלגות לסטודנטיות בדואיות , ויותר מ-130 בוגרות של תוכנית המכינה התקבלו ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה . חלקן כבר סיימו את לימודיהן והשתלבו כעובדת בקרב הקהילה וחלקן המשיכו ללימודי תארים מתקדמים.

אות המופת על תרומה לביטחון חברתי מוענק לעמותת אלנוהוד על פעילותה הייחודית לטיפוח שוויון , לחיזוק ולשיפור מצבה של האוכלוסייה הבדואית בנגב בכלל ושל האישה הבדואית בפרט באמצעות קידום החינוך וההשכלה, הקניית ערכים של דוגמא אישית ומחוייבות חברתית בקרב האוכלוסייה הבדואית.

 

עבור לתוכן העמוד