שימוש באינטרנט להדרכה ולתמיכה במתנדבים צעירים
הגדל

 

Teen Reaching Youth through Innovative Teams– בני נוער מושיטים עזרה לבני נוער באמצעות קבוצות חדשניות. הערכה ראשונית של תכנית TRY-IT ! בצפון קרולינה, ארה"ב.

דיונים בספרות מקצועית בנושא שימוש בטכנולוגיה לעידוד, תמיכה וניהול התנדבות החלו רק ב -15 שנים האחרונות. קרייבנס (Cravens, 1998), היתה הראשונה להציע כי התנדבות וירטואלית מאפשרת לכל אחד לתרום מזמנו ואת מומחיותיו מתוך סביבתו הטבעית (מהבית או מהמשרד). לפי המחברת אמנם התנדבות וירטואלית אינה תחליף לעבודה פנים מול פנים, אך היא מרחיבה את משאבי ההתנדבות הקיימים, מעצימה את פעילויות הארגון ומציעה ערוץ נוסף לתרומה לקהילה. במאמרים נוספים היא אומרת כי מנהלי ארגוני התנדבות הולכים ומרחיבים את השימוש בטכנולוגיה בעבודתם ומדגישים את הפוטנציאל העצום הקיים בהתנדבות וירטואלית (Carven, 2000).

ברט וטיילור (Burt & Taylor, 2000) דנו בפוטנציאל של טכנולוגיות מידע ותקשורת לעצב מחדש את הדרך בה ארגוני התנדבותיים מתנהלים. בכוחה של הטכנולוגיה לשנות ממשקים פנימיים בארגון, לשנות ממשקים בין אירגונים, ולעצב מחדש את היחסים עם האזרח הבודד. ספרית ומריל (Safrit & Merril, 2002)דנים בפוטניאל של טכנולוגיות חדשות להרחיב הזדמנויות להתנדבות, כמו גם להדרכה, לפיקוח ולמתן תמיכה למתנדבים. עם זאת, הם טוענים, יש עדיין לחקור כיצד כיצד תשפיע הטכנולוגיה על עבודת ההתנדבות, על המתנדבים ועל מושאי ההתנדבות.

במקביל בעשור האחרון מתפתח דיון בספרות המקצועית על כיצד ניתן לשלב בני נוער בצורה טובה יותר בפעילות התנדבותית. סטיינבאך (Steinbach, 1992)התייחס לשיקולים הייחודיים אשר יש להקדיש בהפעלת בני נוער לפעילויות התנדבות, כגון הפיכת הפעילות לנגישה עבורם (שכן ישנם שיקולים של ניידות ושעות מסויימות ביום בהם הם יכולים לתרום מזמנם), פיתוח הדימיון של בני נוער באמצעות ההתנדבות, ואספקת הזדמנויות להתנדבות שהינן ארוכות טווח כמו גם קצרות טווח.

ספרית, שיר וקינג (Safrit, Scheer & King, 2001) דנו בהשפעות שיש להתנדבות בגיל ההתבגרות על מהלך החיים של המתנדב. הזדמנויות להתנדב מפתחות עבור בני נוער הזדמנויות בחיפוש קריירה, מספקים הזדמנויות ללמוד יותר על עצמם, ומעצימים את קורות החיים של המתנדב לקראת השלבים הבאים בחייו (השכלה גבוהה או עבודה).

ספרית (2002) טובע את מונח ארבעת ה- Eבעבודה עם בני נוער: אמפתיה (Empathy), מעורבות (Engagement), העשרה (Enrichment)והעצמה (Empowerment).

ג'אנק (Junck, 2004)מצביע על הצלחה של תכניות לימודיות עבור בני נוער בהם הם חוברו עם תכנית התנדבות אשר בסופו של דבר העצימה בהם את תחושת הקשר עם הקילה.

ספרית, גילם וגילם (Safrit, Gilem & Gilem, 2004)בחנו סיבות וחסמים להתנדבות בקרב בני נוער. החסמים שזוהו היו עניין אישי נמוך בהתנדבות, קשר חלש להתנדבות באופן כללי ואתגרים אישייםהקשורים בעיסוקים אישיים, משפחתיים ולימודים. סיבות הדוחפות בני נוער להתנדב היו לחץ ממבוגרים ומבני גילם, סיבות אלטרואיסטיות וסיבות רוחניות. לפי המחברים הדרך הטובה ביותר לרתום בני נוער לעבודת התנדבות הינה דרך שותפויות בין בני נוער למבוגרים, כלומר התנדבות למען הקילה כאשר המבוגרים ובני הנוער הינם במעמד שווה.

תכנית 4-H TRY-IT ! של צפון קרולינה

תכנית 4-Hהינה תכנית בה בעלי מקצוע לפיתוח בני נוער מנהלים מתנדבים מבוגרים ונוער בתכניות חינוכיות ניסוייות לבני 5-18. תכנית 4-H TRYשל צפון קרולינה (TRY – Teens Reaching Youth- בני נוער מושיטים עזרה לנוער) יוסדה במקור בשנת 1986 ומטרותיה היו:

א. שיפור ביטחון עצמי ומיומנויות לחיים, כולל מנהיגות, של בני נוער,

ב. לאפשר לבני נוער מקסימום מימוש עצמי והבנת עצמם,

ג. לספק לבני נוער את ההזדמנות לגרום לשינוי בחיי אחרים, בייחוד בני נוער צעירים יותר באמצעות הזדמנויות ללמד.

ד.לספק לצעירים הזדמנות לתרום לטובת הכלל דרך התנדבות ושירות לקהילה.

בתכנית, בני נוער בהדרכת מתנדב מבוגר לימדו בני נוער צעירים יותר את נושאי 4-H לעיל.

בשנת 2002 פותחה התכנית ל- TRY-IT! ׁ(Teen Reaching Youth through Innovative Teams). כאן התכנית משתמשת במודולים חינוכיים מבוססי אינטרנט ובשותפויות בין נוער למבוגרים להעמקת ולהרחבת התנדבות קהילתית של בני נוער. מטרות תכנית זו, בנוסף לארבעת המטרות המקוריות הינן:

א. יצירה וטיפוח שותפויות בין נוער למבוגרים,

ב. הרחבת ההזמנויות של בני נוער לפיתוח מיומנויות מנהיגות דרך התנדבות ושירות,

ג. ניצול משאבי אינטרנט הזמינים 24/7 לפיתוח שותפויות בין נוער למבוגרים בטיפול בנושאים קהילתיים,

ד. פיתוח מיומנויות מנהיגות של בני נוער על ידי הוראת בני נוער צעירים יותר.

התכנית כוללת 26 מודולים (שיעורים) בני 45 דקות כל אחד המוגשים דרך האינטרנט בנושאים הבאים:

א.פיתוח שותפויות בין נוער למבוגרים (שבעה מודולים),

ב.פיתוח מיומנויות הוראה ותכנון (תשעה מודולים),

ג.שיפור מיומנויות מנהיגות (10 מודולים).

ד.נושא עתידי יהווה תמיכה לחונכים המבוגרים בתכנית.

מודולים אלו נגישים למשתתפי התכנית באינטרנט לשיפור הידע והמיומנויות הדרושות להם לפעילויות ההתנדבות וההוראה בתכנית. השיעורים נועדו להכין את משתתפי התכנית להדרכה מעמיקה שתתקיים פנים מול פנים (במהלך סוף שבוע שלם) ולספק סיוע, מוטיבציה ותמיכה גם לאחר ההדרכה הפרונטלית.

תוכן השיעורים פותח על ידי צוותים בני 6-8 משתתפים, המורכבים מבני נוער, מבוגרים ומומחי תוכן. התוכן ערוך בצורה אופטימלית ללימוד ולאימון דרך האינטרנט, ומשתמש באמצעים טכנולוגיים כגון וידאו, משובים אישיים, אנימציה ועוד, אשר נועדו להבטיח את העניין של קהלי המתבגרים.

המחקר בתחום השימוש בתכנים אינטרנטיים לחינוך והוראה זה עדיין בחיתוליו, ונדרש ידע רב כדי לעריך את יעילותו תרומתו.

 מטרת המחקר, מתודולוגיה ו ממצאים

מטרת המחקר היתה להעריך את גישות המתנדבים הצעירים למודולות האינטרנטיות אשר בתכנית. איסוף המידע נעשה באמצעות שאלון כמותי אשר פותח על ידי החוקרים. בשאלון היו שני חלקים עיקריים, הראשון בחן את יחס הנבדקים לתכנית הלימוד, וחלק שני עסק בנבדקים עצמם. הנבדקים היו המתנדבים בגילאי 13-18. השאלונים הועברו בסוף ההדרכה הפרונטלית שעברו הנבדקים.

הממצאים מראים שהמודולות האינטרנטיות סייעו לנבדקים לקראת ההדרכה הפרונטלית והעלו את המוטיבציה שלהם להשתתף בתכנית.

 

מסקנות והשלכות

מאחר שמחקר זה מאוד ראשוני, אין להסיק ממנו אלה לגבי תכנית צפון קרולינה בלבד. לפי תוצאות המחקר, המודלות שנבדקו תוכננו היטב למטרות למידה מרחוק, ובני הנוער אשר התנסו בהם קיבלו אותם והעריכו אותם מאוד.

ממצאי המחקר מראים כי המודלות תומכות במה שהציאו מחקרים קודמים, שהוראת נוער דרך האינטרנט צריכה לשים דגש על תהליכים ומיומנויות אשר יפתחו חשיבה עצמאית בקרב הנערים (Reksten, 2000).

ספרית וג'ונס (Safrit & Jones, 2003)מדגישים את חשיבות החשיבה העצמאית והיצירתית בתכניות הדרכה של מתנדבים. לפיהם על מתנדבים ללמוד "כיצד לחשוב" ולא "מה בדיוק לחשוב". עדיף לפתח אצלהם תהליכי קבלת החלטות על מנת שההחלטות שיקבלו בזמן קריטי יתאימו בצורה מירבית לארגון. כל מודולה בתכנית מתחילה בהנחיית החניך לקישור בין הנושא המרכזי של המודולה לבין החוויות האישיות שלו. כך הם יכולים לתגרל את החומר הנלמד במודולה, באמצעות תרגילים ופעילויות אינטראקטיביות, בקצב האישי שלהם, ולהפנים את המידע בצורה הטובה ביותר עבורם. בסוף כל מודולה ישנם כלים המסייעים לחניך לסכם את הידע הנלמד ולהשליך אותו גם על חייו האישיים, כפרט וכאדם בלימודים או בקהילה.

תוצאות המחקר תומכות גם במחקרים קודמים אודות למידה דרך האינטרנט, המראים כי הלמידה הטובה ביותר מתרחשת כאשר היא מבוססת על ניסיונות עבר ועל מקרים אמיתיים, וכאשר היא כוללת חיזוקים חיוביים. כמו כן ללמידה אינטראקטיבית זו יש יתרונות נוספים הקשורים בכך שההדרכה יכולה להיות מותאמת אישית למשתמש על פי התקדמותו וההחלטות שהוא מקבל באותו הרגע. למידה זו יעילה מאוד בקרב בני נוער, שכן הם חשים לגמרי בנוח בסביבה ממוחשבת ומרושתת.

המודולות בתכנית זו מספקות לבני הנוער המתנדבים משאבים אודות נושאים חיוניים המשולבים בצורה מהנה ומעוררת מוטיבציה, אשר פותחו על פי מחקרים עכשויים על למידה מרחוק באמצעים טכנולוגיים, שותפויות בין נוער למבוגרים, התנדבות בני נוער, ופיתוח נוער בראי הקהילה.

בעוד מחקרים רבים דרושים להשפעת הטכנולוגיה על הקהילה, הפוטנציאל בתכנית TRY-IT!עצומה. ניתן ללמוד ממנה כי קהילת מתנדבים יכולה להתמך פנים מול פנים כמו גם מרחוק בממשקים מרושתים. נושא זמינות החומרה הופך להיות זניח, ככל שזו נהיית נפוצה וזולה יותר. העניין המרכזי היום הוא הכשרת מתנדבים לשימוש במדיום הזה, והסתגלות לרעיון שזהו כלי רב עוצמה שאנו אך מתחילים להבין את הפוטנציאל הגלום בו.

מתוך:  The Journal of Volunteer Administration, Volume 23, Number 4, 2005

Written by: R. Dale Safrit and Harriet C. Edwards, North Carolina State University, R. warren Flood, the Ohio State University, Columbus.

עבור לתוכן העמוד